Fredagen den 7 maj 2021 - klockan 07:00

Förskolan Vattenhjulet i Fårdala under uppförande.

Små barngrupper och modern pedagogik när kommunen bygger ny förskola i Fårdala

I Fårdala bygger Tyresö kommun en ny typ av förskola, baserad på vad forskningen säger om framtidens barnomsorg. Ett pedagogiskt koncept där barnen ges förutsättningar att vara medskapare av sitt eget lärande och delaktiga i iscensättandet av den...

Läs mer
Utemiljöerna har rensats från bubskage och fräschats upp.

Tyresö kommuns och polisens trygghetssatsningar i Granängsringen ger resultat

2019 lanserade det nya politiska styret, Tillsammans för Tyresö bestående av S, L, MP, Ett tryggare Granängsringen. Satsningen, som nu pågått i cirka två år, strävar efter att öka tryggheten i Granänsringen genom att Tyresö kommun,...

Läs mer
- Äntligen rustar vi Tyresös förskolegårdar och skolgårdar. Nu ökar vi möjligheten att skapa gårdar som väcker nyfikenhet och ökar möjligheten till rörelse för barn, vilket vi vet påverkar deras lärande och hur de mår. I år satsar vi fem miljoner och 2022 ytterligare fem miljoner. Det är en välkommen och välbehövlig satsning, säger Jannice Rockstroh (S) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Nu rustas Tyresös skolgårdar

Forskning visar att den fysiska miljön har stor betydelse för barns och ungas lärande, hälsa och utveckling. Därför är det viktigt att alla Tyresös skolor och förskolor har stimulerande utemiljöer som väcker nyfikenhet, lockar till lek och...

Läs mer
<span> - Jämställda löner bidrar till att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare, menar Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.</span><div><span> </span></div>

Jämställda löner i Tyresö kommun

Tyresö kommun fortsätter sin positiva resa när det gäller att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Enligt lönekartläggningen för 2020 skiljer det nu mindre än 1 procent mellan kvinnor och mäns medellöner bland kommunens...

Läs mer

Rättelse

I den tryckte upplagan av Tyresö Nyheter nr 3 blev det tyvärr fel i Noterat på sidan 2. Där står felaktigt att Dick Bengtsson (M) fortfarande är ledamot i Tyresö Bostäder styrelse. I sak stämmer dock Noterat om Moderaternas ställningstagande om...

Läs mer
Fyra lamellhus med utsikt över Tyresö. Illustration: Vida arkitektkontor

Nya bostäder vid Bollmorabacken

Nu är bygget av det nya bostadsområdet mellan Bollmoraberg och Granitvägen påbörjat. Totalt ska det nya området rymma ca 400 nya bostäder.


Under april månad pågår grovschakt och sprängningar på arbetsplatsen...

Läs mer
Susann Ronström (S), vice ordförande i äldre-och omsorgsnämnden

Nytt radioprogram ska minska oro och ensamhet

 

Den 12 april drog radioprogrammet En röst i gryningen igång. Programmet som sänds i Tyresö närradion ska möta människor som har behov av en mänsklig röst. 

 

Läs mer

En kemikaliefri förskola och skola 

Ge namn åt kommunens lekplatser

Premiär för Earth Month i Tyresö

Skridskobanan beräknas kunna bli upp mot två mil lång och sträcka sig mellan Tyresö, Haninge, Huddinge och Stockholm

Skridskobanan på Drevviken blir kvar

Huddinge, Haninge, Tyresö och Stockholm överens om ett treårigt samarbetsavtal kring sjöisbanan i Drevviken. 


Att åka långfärdsskridsko är en mycket populär sysselsättning för både unga och äldre. En av...

Läs mer
<span id=\

Långsiktig plan för förskoleplatser i östra Tyresö

Kommunstyrelsen väntas framöver att ta beslut om ny förskola på Breviksvägen i Östra Tyresö. Den tilltänka förskolan är anpassad för att kunna rymma kommunens konceptförskola som är en förskola som tagits fram baserad på...

Läs mer
<span id=\

Nyöppning av Stockholms pilgrimscentrum

Måndagen den första mars öppnade Stockholms Pilgrimscentrum och Tyresö församlingshem, beläget vid Tyresö kyrka, igen efter att ha varit stängt från början av september för renovering. 

Läs mer
Som en del av projektet visas Glada Hudikteaterns film ”Catwalk” som handlar om Emma &Ouml;rtlund som har en funktionsnedsättning och drömmer om att bli fotomodell. Tillsammans med Glada Hudikteatern påbörjar de en resa som slutar med modevisning på modeveckan i New York

Barn föds inte med fördomar

Under nästa läsår deltar Tyresö kommun i glada Hudik-teaterns projekt ”Barn föds inte med fördomar”. Projektet finansieras av ICA-stiftelsen och syftar till att låta grundskoleelever få möta människors olikheter och lära sig att...

Läs mer
Nu kan man vara med och tycka till om vad Fornuddsparken ska innehålla

Tyresöbor får tycka till om utvecklingen av Fornuddsparken

Fornuddsparken ska rustas med bland annat nya sittplatser, ny belysning och nya grönskande planteringar. Men det är ännu inte bestämt vad gräsytan, där det idag finns fotbollsmål, ska användas till i framtiden. Tyresö kommun genomför just nu ett...

Läs mer
Christoffer Hokmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tror att den av förklaringarna till den stora efterfrågan är den höga nivån på vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö växer explosionsartat

C3L, kommunen egna vuxenutbildning växte explosionsartat under 2020, de fristående kurserna ökade med 42 % och yrkesutbildningarna ökade med hela 128 % under föregående år. Vilket gör att fler elever än någonsin går på skolan. 

Läs mer
<span><span><span>Illustration över den östra bebyggelsen sett från infarten från Bäverbäcksvägen till </span><span>den nya gatuslingan kan gestaltas. Bilder från </span></span></span>Tobin Properties & Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter.<div><span> </span></div>

Beslut om nya bostäder vid Bäverbäcken

Kommunfullmäktige beslutade ugår, den 26 mars, om ny detaljplan för Bäverbäcken.
I detaljplanen, som är den första av flera etapper, möjliggörs uppförandet av cirka
170 nya lägenheter i flerbostadshus samt nya golflokaler med tillhörande...

Läs mer
Anita Mattsson (S) kommunstyrelsens ordförande

Starka reaktioner efter stoppad verksamhet på Riddarens vårdcentral

Igår eftermiddag uppmärksammade Mitti Tyresö att Riddarens vårdcentrals verksamhet stoppas av Region Stockholm. Anledningen sägs vara fusk med skatt och fakturor. Nu kräver kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) och oppositionsregionrådet i Region...

Läs mer
Vy mot norr längs Basilikagränd

Nya radhus vid Kryddvägen i Tyresö

Nu är bygget av den tredje och sista etappen av nya bostäder vid Kryddvägen igång.  Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson invigde bygget av de 20 nya radhusen som planeras vara klara för de första inflyttarna vid årsskiftet 21/22. Byggaktören...

Läs mer
Mest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter