Fredagen den 23 april 2021 - klockan 14:04

<span> - Jämställda löner bidrar till att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare, menar Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.</span><div><span> </span></div>

Jämställda löner i Tyresö kommun

Tyresö kommun fortsätter sin positiva resa när det gäller att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Enligt lönekartläggningen för 2020 skiljer det nu mindre än 1 procent mellan kvinnor och mäns medellöner bland kommunens...

Läs mer

Rättelse

I den tryckte upplagan av Tyresö Nyheter nr 3 blev det tyvärr fel i Noterat på sidan 2. Där står felaktigt att Dick Bengtsson (M) fortfarande är ledamot i Tyresö Bostäder styrelse. I sak stämmer dock Noterat om Moderaternas ställningstagande om...

Läs mer
Fyra lamellhus med utsikt över Tyresö. Illustration: Vida arkitektkontor

Nya bostäder vid Bollmorabacken

Nu är bygget av det nya bostadsområdet mellan Bollmoraberg och Granitvägen påbörjat. Totalt ska det nya området rymma ca 400 nya bostäder.


Under april månad pågår grovschakt och sprängningar på arbetsplatsen...

Läs mer
Susann Ronström (S), vice ordförande i äldre-och omsorgsnämnden

Nytt radioprogram ska minska oro och ensamhet

 

Den 12 april drog radioprogrammet En röst i gryningen igång. Programmet som sänds i Tyresö närradion ska möta människor som har behov av en mänsklig röst. 

 

Läs mer
<span>Jannice Rockstroh (s) säger att vi behöver vi politiker ta ansvar och ligga i framkant med lagstiftning och förslag för att nå målet om en helt kemikaliefri förskola och skola. </span>

En kemikaliefri förskola och skola 

I Tyresö är den politiska ambitionen att minska de farliga kemikalierna som finns i vår vardag. Målet är en giftfri förskola och skola där barnen inte påverkas negativt av sin närmiljö. Igår berättade Socialdemokraterna i samband med...

Läs mer
Information vid lekplatsen på Klintvägen, Trollbäcken 

Ge namn åt kommunens lekplatser

”Vad kallar ni lekplatsen i Tyresö som barnen brukar leka på?” Den frågan ställer nu kommunen på informationslappar som satts upp vid tio lekplatser i Tyres


Under 2021 kommer kommunen att sätta upp skyltar vid de kommunala lekplatserna,...

Läs mer
<span id=\

Premiär för Earth Month i Tyresö

Hur kan Tyresöborna bidra till att klimatmålen för en hållbar planet nås? I år har Tyresö för första gången uppmärksammat Earth Month. Från 23 mars fram till Earth Day 22 april har kommunens Instagram-konto bjudit på en rad...

Läs mer

Skridskobanan på Drevviken blir kvar

Långsiktig plan för förskoleplatser i östra Tyresö

Nyöppning av Stockholms pilgrimscentrum

Som en del av projektet visas Glada Hudikteaterns film ”Catwalk” som handlar om Emma &Ouml;rtlund som har en funktionsnedsättning och drömmer om att bli fotomodell. Tillsammans med Glada Hudikteatern påbörjar de en resa som slutar med modevisning på modeveckan i New York

Barn föds inte med fördomar

Under nästa läsår deltar Tyresö kommun i glada Hudik-teaterns projekt ”Barn föds inte med fördomar”. Projektet finansieras av ICA-stiftelsen och syftar till att låta grundskoleelever få möta människors olikheter och lära sig att...

Läs mer
Nu kan man vara med och tycka till om vad Fornuddsparken ska innehålla

Tyresöbor får tycka till om utvecklingen av Fornuddsparken

Fornuddsparken ska rustas med bland annat nya sittplatser, ny belysning och nya grönskande planteringar. Men det är ännu inte bestämt vad gräsytan, där det idag finns fotbollsmål, ska användas till i framtiden. Tyresö kommun genomför just nu ett...

Läs mer
Christoffer Hokmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tror att den av förklaringarna till den stora efterfrågan är den höga nivån på vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö växer explosionsartat

C3L, kommunen egna vuxenutbildning växte explosionsartat under 2020, de fristående kurserna ökade med 42 % och yrkesutbildningarna ökade med hela 128 % under föregående år. Vilket gör att fler elever än någonsin går på skolan. 

Läs mer
<span><span><span>Illustration över den östra bebyggelsen sett från infarten från Bäverbäcksvägen till </span><span>den nya gatuslingan kan gestaltas. Bilder från </span></span></span>Tobin Properties & Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter.<div><span> </span></div>

Beslut om nya bostäder vid Bäverbäcken

Kommunfullmäktige beslutade ugår, den 26 mars, om ny detaljplan för Bäverbäcken.
I detaljplanen, som är den första av flera etapper, möjliggörs uppförandet av cirka
170 nya lägenheter i flerbostadshus samt nya golflokaler med tillhörande...

Läs mer
Anita Mattsson (S) kommunstyrelsens ordförande

Starka reaktioner efter stoppad verksamhet på Riddarens vårdcentral

Igår eftermiddag uppmärksammade Mitti Tyresö att Riddarens vårdcentrals verksamhet stoppas av Region Stockholm. Anledningen sägs vara fusk med skatt och fakturor. Nu kräver kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) och oppositionsregionrådet i Region...

Läs mer
Vy mot norr längs Basilikagränd

Nya radhus vid Kryddvägen i Tyresö

Nu är bygget av den tredje och sista etappen av nya bostäder vid Kryddvägen igång.  Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson invigde bygget av de 20 nya radhusen som planeras vara klara för de första inflyttarna vid årsskiftet 21/22. Byggaktören...

Läs mer
Anita Mattsson (S) säger att Tyresö ska vara en del av de goda krafter som aktivt arbetar för att omställningen till ett hållbart samhälle ska vara prioriterat på den politiska dagordningen.

Tyresö har skrivit under Parisdeklarationen för städer och kommuner

För fem år sedan undertecknade världens länder Parisavtalet, med målet om att begränsa denglobala uppvärmningen till max 1,5 grader.Nu har världens städer och kommuner följt upp detta med en Parisdeklaration, för att gemensamt jobba med att...

Läs mer
Christina Tallberg, ordförande för PRO betonar vikten av att kunna välja mellan olika utförare.

"Vill man ha kommunal måste det finnas det alternativet”

Kommunstyrelsens beslut om att upphandla verksamheten enligt LOU har väckt mycket reaktioner. Beslutet har diskuterats flitigt i sociala medier.  Nu reagerar också PRO på uppgifterna om det osäkra läget.

 

Läs mer
-Tack vare våra skickliga medarbetes effektiviseringsarbete ser vi att kostnaden minskar i<br />flera av kommunens verksamheter. Det är också tack vare regeringens stödåtgärder som har<br />gjort att vi har både minskat en del kostnader samt kunnat upprätthålla ett bra<br />skatteunderlag, säger Anita Mattsson (S), ordförande i kommunstyrelsen om det historiskt stora överskottet.

Historiskt stora överskott för Tyresö kommun

Tyresö kommun lämnar 2020 bakom sig med historiskt stora överskott. Resultatet för 2020 innebär ett överskott på 193,9 miljoner kronor. Jämfört med 2019, då kommunen redovisade ett överskott på 99 miljoner kronor, innebär...

Läs mer
Mest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter