Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 21:29

Ängsgården avvecklas


2017-10-23

<span>&Auml;ngsgården erbjuder idag demensboende för 21 äldre och avvecklas under 2018</span><div><span> </span></div>
Bild:Tyresö Nyheter

Ängsgården erbjuder idag demensboende för 21 äldre och avvecklas under 2018

 


Karl-Johan Karlsson, gruppledare för Socialdemokraterna i Socialnämnden
Bild:Tyresö Nyheter
Karl-Johan Karlsson, gruppledare för Socialdemokraterna i Socialnämnden

Trots merkostnaden på över 7 miljoner kronor per år läggs 21 platser för äldre dementa, på Ängsgården, ned under 2018.

För att ge plats åt den planerade skolan i Fornuddsparken kommer äldreboendet Ängsgården att avvecklas under 2018, när avtalet med utföraren löper ut. De boende på Ängsgården kommer att flytta till Villa Basilika som drivs av Vardaga Opalen AB och som beräknas vara i bruk i februari 2018.

Platserna på Ängsgården har lägre kostnad än de nya, varför en merkostnad för socialförvaltningen på 3,4 miljoner per år förväntas. Det i en redan ansträngd socialförvaltning som i år förväntas göra ett underskott på över 30 miljoner.

Dessutom förhindrar avvecklingen av Ängsgården, att hemtagningar av de äldre kan genomföras i önskvärd omfattning. Konsekvensen av det blir att en kostnadsbesparing om nära 4 miljoner, inte är möjlig.  Totalt innebär avvecklingen av Ängsgården en ökad kostnad på över 7 miljoner, något som försvaras av socialförvaltningen med att det medför en besparing för Tyresö kommun som helhet.

Hanteringen av ärendet, bristen på ekonomiska analyser och konsekvenser tillsammans med det kraftiga underskottet i socialnämnden, oroar Carl Johan Karlsson (S), socialdemokraternasgruppledare;

- Den moderatledda borgerliga majoriteten i Tyresö tar inte ansvar för våra äldre eller skattebetalarnas pengar. Att hänvisa till att avvecklingen skulle leda till en besparing för Tyresö kommun, i sin helhet, finns det inga beräkningar eller analyser kring och är ett argument taget ur luften.

 

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter