Fredagen den 7 maj 2021 - klockan 06:29

Akelius bygger 160 nya lägenheter i Bollmora


Karin Ljung 2020-07-03

Sektion A-A över parkeringshuset med lägenheter ovanpå
Bild:Andreas Martin-Löf arkitekter, Akelius
Sektion A-A över parkeringshuset med lägenheter ovanpå

Sektion A-A över parkeringshuset med lägenheter ovanpå
Bild:Andreas Martin-Löf arkitekter, Akelius
Sektion A-A över parkeringshuset med lägenheter ovanpå

Volymskiss över parkeringshuset med lägenheter ovanpå.
Bild:Anderas-Martin Löf arkitekter, Akelius
Volymskiss över parkeringshuset med lägenheter ovanpå.

Ungefärligt planområde för den nya detaljplanen, inom del av fastigheten Nyboda 1:17
Bild:Tyresö kommun
Ungefärligt planområde för den nya detaljplanen, inom del av fastigheten Nyboda 1:17

Tyresö kommun går nu vidare med Akelius planer på 160 nya lägenheter och ett nytt garage längs Granbacksvägen. Kommunen kommer som nästa steg att påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området för att möjliggöra fler bostäder på platsen. Projektet samordnas med projektet  Wättingebacken etapp 2, där 70 nya bostäder är planerade, samt projektet Granängstorget där 487 bostäder är planerade.


Det förslag som Akelius inkommit med innebär att nuvarande parkeringsgarage rivs och ersätts med ett nytt garage i två våningar, varav en våning delvis under mark. Ovanpå detta byggs bostäder i tre våningar. I Akelius förslag ingår även ett punkthus i 5 våningar mot Wättingestråket. 

- Det är positivt att aktörer fortsätter med långsiktiga planer trots att ekonomin går ner. Det skapar bra möjlighet för fler bostäder i kommunen. Det är också välkommet med fler hyresrätter i Tyresö, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förhoppningen är att det ska finnas ett förslag till ny detaljplan som kan gå ut på samråd under första kvartalet 2021. De bilder som finns idag anger endast vilka volymer som är möjliga att bygga. Hur bostäderna kommer att se ut är således inte klart utan kommer att tas fram i nästa steg. 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter