Måndagen den 23 november 2020 - klockan 16:56

Alla helgons dag och halloween – tradition och modernitet


Tn på webben 2020-10-29

Kyrkogården i Lindalen i Allhelgonatid
Bild:Irene Pierazzi
Kyrkogården i Lindalen i Allhelgonatid

Kyrkogården i Lindalen i Allhelgonatid
Bild:Irene Pierazzi
Kyrkogården i Lindalen i Allhelgonatid

Under den gångna helgen har många av oss tänt ljus på en anhörigs grav. Andra har dekorerat med pumpor på balkongen och hängt upp spökliknande attiraljer vid ytterdörren. Det är dags att reda ut begreppen kring Allhelgona-helgen.


Allhelgonadagen är en av de äldsta kyrkliga helgdagarna som vi känner till i Sverige. Den finns omnämnd redan vid slutet av 1100-talet i Vallentunakalendariet och i äldre Västgötalagen från ungefär samma tidpunkt. Halloweenfirandet är ett modernt fenomen i vårt land och finns omnämnt först under 1950- och 1960-talen.

Kalendariskt infaller Allhelgonadagen alltid den 1 november. Den kyrkliga helgdagen Alla helgons dag firas den lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november, ett beslut som fattades av riksdagen 1952. Samtidigt blev dagen allmän helgdag. Det råder olika uppfattningar i Sverige om vilken dag halloween ska firas på: den 31 oktober eller dagen före alla helgons dag. Halloween har sitt ursprung i Irland och Skottland och firas framför allt i engelsktalande länder.

Inte förrän i slutet av 1990 började firandet av halloween uppmärksammas av svenska tidningar och av detaljhandeln. Svenska Köpmannaförbundet tog 1997 beslut om att försöka införa detta som en ny tradition för att stimulera handeln i Sverige. Det svenska halloweenfirandet kan nu ses som etablerat och har blivit en stor inkomstkälla för affärskedjorna. Till traditionen hör maskerader men framför allt är halloween ett tillfälle för barnen att bjuda på ”bus eller godis”.

Alla helgons dag är en kristen högtid och temat i högtiden är universellt: döden och minnet av de döda. I vår tid tycks högtidens betydelse växa, att döma av de många besöken och utsmyckningar på gravplatser runt om i landet. Cirka 50 000 personer besöker Skogskyrkogården i Allhelgonatid.

Levande ljus lyser också upp kyrkogårdar och begravningsplatser i Tyresö. Här finns två kyrkogårdar och en begravningsplats; i Lindalen ligger Bollmora kyrkogård; vid Tyresö kyrka och slott finns Tyresö begravningsplats. Här finns också en minnesplats för anhöriga som vilar på annan ort. Vid Tyresö kyrka finns en mindre kyrkogård från 1600-talet. Tyresö kyrka och Bollmora kapell är också öppna för ljuständning.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter