Måndagen den 1 mars 2021 - klockan 18:10

Anställda i Tyresö kommun får 1500 i coronabonus


Tn på webben 2020-12-21

Arkivbild: Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Bild:Tyresö nyheter
Arkivbild: Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande

För att visa uppskattning för de extraordinära insatser som de anställda i Tyresö kommun genomfört under året kommer de att få ett extra påslag på 1500 kronor på januarilönen.


Beslutet fattades av kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) fredagen den 18 december.

Anita Mattsson om beslutet:
-Vi ser hur stora våra medarbetares insatser har varit under pandemin och vilka extraordinära insatser som har krävts av alla. Medarbetarna har visat för hela samhället att de är ryggraden i vår välfärd. Tyresö kommun kommer i år att betala ut en coronabonus på 1500 kronor till alla medarbetare inom kommunen. Detta gör vi för att vi vill visa vår uppskattning och tacksamhet för de insatser ni har gjort under året.

Samtliga medarbetare som har arbetat minst motsvarande 50 procents tjänstgöringsgrad under perioden 1 mars 2020 till 31 december 2020 kommer kunna ta del av bonusen. Det gäller såväl timanställda, vikarier som fast anställd personal.

Kostnaden för bonusen uppskattas till mellan 5,8 och 6 miljoner kronor. Kommunen beräknas gå mot ett mycket gott ekonomiskt resultat 2020. Samtliga politiska partier representerade i kommunfullmäktige ställer sig bakom coronabonusen.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter