Söndagen den 10 december 2023 - klockan 21:16

Ansvar i kris – Budget 2024 för Region Stockholm


Tn på webben 2023-10-19


Mittenkoalitionen i Region Stockholm - bestående av
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet –
tillsammans med Vänsterpartiet presenterade den 4 oktober
förslag till budget för 2024. Där framgår vilka mål, uppdrag och
prioriteringar de föreslår för Region Stockholm under nästa år


Budgeten för 2024 läggs i en tid av kris. Inflationen leder till kostnadsökningar som slår hårt
mot regionens verksamheter, för Region Stockholm är det ungefär 10 miljarder kronor. För att
täcka detta budgethål genomförs ett antal åtgärder. Regionen fortsätter att kapa administration,
minimera konsultanvändningen och minskar beroendet av hyrbolag i vården. Utöver det
budgeterar regionen ett underskott för att täcka de tillfälligt höjda pensionskostnaderna.
Dessutom genomförs intäktsökningar genom höjd skatt, höjda patientavgifter och
kollektivtrafiktaxor för att skydda sjukvården och kollektivtrafiken.

- Svensk sjukvård befinner sig i kris på grund av inflationen och regeringens
handlingsförlamning. Runt om i landet varslas vårdpersonal samtidigt som sjukhus och
vårdcentraler läggs ner. Denna budget handlar om att skydda sjukvården i Region Stockholm
från dramatiska besparingar. Det är ingen budget med satsningar eller ambitionshöjningar,
men det är en budget för att kunna se vårdpersonalen i ögonen framöver, säger Aida Hadžialić
(S), finansregionråd. 

– En skattehöjning med 30 öre är i det här läget alternativet till kaos. Regeringens svek mot
regionerna lämnar oss med valet att antingen massvarsla vårdpersonal och stänga
vårdcentraler eller att höja skatten. Vi vägrar låta gamla, sjuka och vårdpersonal ta den
smällen. Vi väljer att ta ansvar här och nu, säger Gustav Hemming (C), klimat-, infrastruktur-
och skärgårdsregionråd. 

– Regeringen har, i en historiskt svår tid, lämnat kollektivtrafiken i fritt fall. Vi måste skydda
de grupper som påverkas hårdast av en tuffare ekonomi. Därför har vi särskilt prioriterat att
frysa biljettpriset för unga, studenter och pensionärer i årets budget, säger Anton Fendert
(MP), trafikregionråd. 

– Läget i vården är redan ansträngt och nedskärningar skulle få allvarliga konsekvenser för
både patienter och personal. Med den här budgeten lägger vi ett skyddslock över sjukvården,
och skyddar våra sjukhus och vårdcentraler från nedskärningar och varsel, säger Jonas
Lindberg (V), oppositionsregionråd. 

Budget 2024 för Region Stockholm behandlas av regionfullmäktige den 7-8 november 2023.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter