Torsdagen den 4 juni 2020 - klockan 16:10

Badvattnet  i Tyresö håller hög kvalitet


Tn på webben 2018-07-23


Havs och vattenmyndigheten genomför under badsäsongen tester på vattnet vid badplatser i Sverige. Bland annat för att få reda på halter av eventuell algblomning som kan påverka både människor och djur negativt.

Utmärkt, bra, tillfredsställande och dåligt är kategorierna för badvattens kvalitet. Resultaten för vattenkvaliteten vid Tyresös alla testade badplatser är av kategorin ”utmärkt” enligt Havs och vatten-myndighetens hemsida. De badplatser som testats är Albybadet, Barnsjöbadet, Breviksbadet, Hästhagsbadet, Kumlabadet, Rakstabadet, Sandholmsbadet, Slottsbadet, Trinntorpsbadet och Öringebadet. För Strandbadet saknas uppgifter.   

Kommunen är de som är ansvariga för att prover tas på kommunens badplatser. De informerar på sin hemsida om att vattenläget just nu är ovanligt lågt på grund av det varma vädret och manar till försiktighet vid bryggor.

Källa:

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten/kommuner-och-badplatser/kommuner/badplatser-i-tyreso-kommun.html


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter