Lördagen den 19 oktober 2019 - klockan 08:51

Betydande nedskärningar inom kultur och fritid


2017-10-22

Karin Ljung (S), gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.
Bild:Tyresö Nyheter
Karin Ljung (S), gruppledare i kultur- och fritidsnämnden.

Den moderatledda Alliansen har nu presenterat budgeten för 2018 och på kommunfullmäktige den sjunde september, så klubbades den. Budgeten är i stora drag präglad av nedskärningar inom kommunens verksamheter.

För kultur- och fritidsområdet så innebär årets budget en kraftig reducering av resurser, vilket enligt förvaltningen kan få stora konsekvenser för Tyresös medborgare.

Enligt förvaltningen kan det bli aktuellt att skjuta på planerade investeringar. Till exempel så kan den planerade parkourparken skjutas ännu ett år, bron mellan Alby och Tyresta riskerar att läggas på is och den påbörjade upprustningen av Alby kan avbrytas.

Vidare kan biblioteken få färre personalresurser och utökade öppettider utan bemanning. Men störst konsekvenser kan komma att drabba den enskilda kulturutövaren.

Genom att lägga en större del av kostnaden för kulturaktiviteter på medborgarna ska pengar sparas in. Detta kommer i stor utsträckning att drabba ungdomar och familjer som är socioekonomiskt utsatta.

Även utbudet av stora kulturevenemang kan minskas i Tyresö då kommunen inte kommer kunna bidra ekonomiskt i lika stor utsträckning. Även föreningsbidragen kan komma att minskas vilket skulle drabba både kulturföreningar och idrottsföreningar verksamma i Tyresö.  

Karin Ljung (S), gruppledare i kultur- och fritidsnämnden, är kritisk till nedskärningarna och menar på att de riskerar att utarma kulturen i Tyresö.

– Vi socialdemokrater vill utveckla Tyresös kulturliv, säger hon. Vi behöver ta tillvara på det rika föreningsliv vi har i kommunen. Underlätta för föreningarna istället för att göra det svårare för dessa bedriva bra verksamhet.

Vidare menar hon att budgeten riskerar att minska kulturaktiviteter. Att fler kommer att tvingas att välja bort föreningslivet på grund av skenande kostnader.

– Vi behöver göra kulturen mer lättillgänglig i Tyresö. Denna budget går i motsatt riktning, det riskerar att leda till en ökad segregering i kulturlivet. Vi socialdemokrater vill ha ett mer jämlikt kulturliv i kommunen, då behövs en satsning på kulturen inte nedskärningar.

 

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter