Onsdagen den 20 september 2017 - klockan 11:05Budget för Tyresö antagen - Till slut

Tre månader för sent är nu budgeten för Tyresö kommun beslutad. Om de styrande moderaterna själva får beskriva budgeten är det en satsning på förskolan.

Läs mer


Mathias Tegnér - Tyresös röst i riksdagen

Vet du hur långt avståndet är mellan Tyresö och Kigali, mellan Sverige och Rwanda? Fågelvägen är det 6 905 kilometer, men i tanken kan resan gå på en sekund.

Läs mer
Mathias Tegnér

Nu skapar vi trygghet i en ny tid

Det politiska arbetet för ett bättre, jämlikare och starkare samhälle fortsätter. Häromdagen presenterades vårbudgeten för 2017.

Läs mer
Anita Mattsson - Motionär.

Ett vackrare Trollbäcken behövs

Kommunfullmäktige har just beslutat om det kontroversiella förslaget att minska Fornuddsparken genom en ny stor skola.

Kritiken har varit hård där många har tyckt att fö...

 

Läs mer


Tegnér - Tyresös Röst I Riksdagen

Under stora delar av mitt liv har jag bott i Tyresö och ett är säkert: Vi tyresöbor är stolta över vår kommun. Närheten till både natur och stad är en stor fördel. De trevliga bostadsområdena och lugnet är något annat jag uppskattar.

Läs mer


Tyresös röst i Riksdagen

Mathias Tegnér valdes hösten 2014 in i Sveriges Riksdag. Han är Tyresös enda riksdagsman. Han har bott i Tyresö i nästan hela sitt 35-åriga liv, är gift och nyss nybliven pappa. Innan riksdagsarbetet jobbade Mathias på Hennes & Mauritz som accountingmanager där han bland annat var delaktig i företagets expansion i Australien. På Handelshögskolan i Stockholm utbildade han sig till civilekonom. Mathias har också ett genuint idrottsintresse och är bland annat domare i ishockey på fritiden.

Läs mer
Jannice Rockstroh är gruppledare för Sossarna i Barn och utbildningsnämnden.

Bygg fler, och rusta befintliga förskolor i Tyresö!

Under alltför många år har våren för småbarnsföräldrar i Tyresö inneburit en oro över när och var en förskoleplats kan erbjudas. Våren 2016 riskerade Tyresö kommun till och med att bryta mot lagen om platsgaranti i förskolan.

Läs mer


Marknaden löser inte alla problem

Tyresö är en kommun som är trivsam på många sätt. De flesta som flyttar hit gör det för närheten till både storstadens Stockholm och vår underbara natur. De flesta tyresöbor är också ganska välmående, arbetslösheten är låg vilket gör att skatteintäkterna är goda.

Läs mer

Dyrt och dåligt när moderaterna inte kommer överens


Tyresö kommun har delegation för hälso- och sjukvårdsuppgifter inom hemtjänsten av Stockholms läns landsting (SLL). Det vill säga att hemtjänstens personal påminner de äldre om att ta sin medicin. Socialnämnden i Tyresö kommun har beslutat att delegationen för upphör från och med den 1 januari 2017, om inte landstinget ersätter kommunen för detta. Kommunen vill alltså ha betalt, eftersom att påminna om medicin är ett ansvar som landstinget har, men som hittills har utförs av kommunens hemtjänstpersonal. Det är förståeligt. Men att tyresömoderaterna inte kan komma överens med landstingsmoderaterna kommer att leda till en kraftig försämring för våra äldre, och det kommer att bli riktigt dyrt.

Läs mer

Vem tar ansvar när skolorna tvingas bryta mot lagen?

Autism- och Aspergerförbundet hävdar i en debattartikel i SvD (21 april 2016), med stöd av en nyligen gjord enkät, att skollagen inte följs i kommunerna och att elever hamnar utanför år efter år. Enkäten har besvarats av 1799 personer och nära hälften svarade att deras barn varit frånvarande till följd av brister i skolsituationen. De vanligaste orsakerna anges vara bristande kompetens och bristande anpassning av skolmiljön.

Sannolikheten är hög för att bland enkätsvaren finns några från Tyresö. Jag har själv kännedom om en grundskoleelev i Tyresö med ADHD- och Aspergerdiagnos som efter sex problemfyllda år i låg- och mellanstadiet inte lyckades få ett enda betyg inför starten i sjuan.

Läs mer

Nya Tyresö Nyheter på webben

Läs mer