Torsdagen den 28 september 2023 - klockan 22:00

Debatt: Kristersson sviker Sveriges barn och äldre


Tn på webben 2022-12-22

Mathias Tegnér
Bild:Nathalie Beser
Mathias Tegnér

Den har inte gått någon obemärkt förbi att Sverige har bytt regering. Det kan sägas mycket om alla de brutna löften som den mest högerkonservativa regeringen i Sveriges historia vann valet på. Det som oroar mig mest är dock välfärden.

Sverige befinner sig i ett svårt läge. Från början vet vi att den svenska marknadsskolan spär på segregationen och både hög- och lågpresterande elever har svårt att nå sin fulla potential. Lärarförbundet varnar för att en tystnadskultur brer ut sig i skolorna och personalen i skolan är för få och ges därför inte de bästa förutsättningarna för att göra sitt jobb.

Från pandemin vet vi att revorna i äldreomsorgen är stora och behöver lagas. Personalen i äldreomsorgen behöver inte ett tack, utan bättre villkor och fler kollegor. Sveriges äldre behöver omsorg av utbildad personal, lägre omsättning på de som vårdar och vård på sitt modersmål.

Från sjukvården har personalens rop på hjälp hörts under lång tid, egentligen från hela landet, men framförallt här i Stockholmsregionen. Trots låg bemanning och platsbrist har den tidigare borgerliga majoriteten i Stockholmsregionen varslat anställda, bland annat på våra stora akutsjukhus.

Detta var några av orsakerna till att den tidigare socialdemokratiska regeringen sköt till rekordsummor till kommuner och regioner under pandemin, Det var också därför vi socialdemokrater gick till val på att sätta välfärden först.

Välfärden behöver ytterligare resursförstärkningar i mångmiljardklassen. Tyvärr verkar inte vår nye statsminister Ulf Kristersson gjort samma analys. De få tillskott till kommunerna som presenterades i statsbudgeten för 2023 täcker troligen inte ens löneökningar eller pensionsavgångar. Pengarna är huvudsakligen ett permanentande av pengar som kommunerna redan får som tillfälliga medel. Sveriges kommuner och regioner har varit tydliga med att för att det inte ska bli väldigt mycket färre anställda i välfärden nästa år behövs större tillskott än det den högerkonservativa regeringen skjuter till.

Effekterna i Tyresö blir att resursförstärkningarna till skolan och omsorgen blir mindre än vad som annars hade varit möjligt. Behoven är fortfarande stora och kan faktiskt inte vänta.

Vi socialdemokrater föreslår en fördubbling av de generella statsbidragen jämfört med Kristerssons regering. Med vår politik får skolan, sjukvården och äldreomsorgen 12 miljarder extra nästa år. Därtill lägger vi en miljard på skolorna med tuffast förutsättningar. Vi socialdemokrater kommer alltid att prioritera välfärden – det kan svenska
folket alltid lita på.

Vi gör det vi lovade före valet. Vi sätter välfärden främst. Vi föreslår som sagt en fördubbling av satsningarna på välfärden. Vår politik innebär att vi säkrar utbildningsplatser, en aktiv arbetsmarknadspolitik och en trygg a-kassa när vårt land möter en lågkonjunktur. Vi ökar takten i klimatomställningen, så att utsläppen pressas ned och framtidens investeringar och jobb hamnar här i Sverige. Medan högerregeringen slaktar klimatpolitiken och riskerar att
jobben flyttar utomlands, så vill vi socialdemokrater skapa förutsättningar för en god välfärd också i framtiden.

Den socialdemokratiska budgeten prioriterar barnen i skolan, personalen i välfärden och de äldre på äldreboendet. Vi sätter välfärden först. Mycket kan sägas om regeringen Kristerssons prioriteringar, men ett är säkert. De sätter inte välfärden först.

Mathias Tegnér (S)
riksdagsledamot från Tyresö


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter