Lördagen den 15 augusti 2020 - klockan 04:32

Budget för Tyresö antagen - Till slut


2017-09-17


Tre månader för sent är nu budgeten för Tyresö kommun beslutad. Om de styrande moderaterna själva får beskriva budgeten är det en satsning på förskolan.

Men förslaget innebär faktiskt störst satsning på den kommungemensamma verksamheten i kommunhuset. Oppositionen är kritisk och ville istället se större satsningar på skola och äldreomsorg. Även kritik mot besparingar på föreningslivet och planeringen för nya bostäder fördes fram.

I normala fall ska budgeten för Tyresö kommun antas i juni. Detta för att verksamheterna ska få gott om tid att föreslå hur eventuella satsningar och sparkrav ska hanteras. I år blev det inte så, den borgerliga alliansen hade svårt att komma överens i tid och därför fick budgeten behandlas efter sommaren.

Bristen uppenbar

När så den vita röken slutligen släpptes ut var det kring en budget där alliansen hävdar att de gör satsningar på förskolan. Efter flera år av sparkrav och otillräckliga investeringar har bristen blivit allt mer uppenbar. Många är de föräldrar som fått förskoleplats i en helt annan del av Tyresö. Nu försöker Moderaterna komma ikapp genom att göra en satsning på tio miljoner. Från detta dras dock krav på effektivisering – så hur mycket som blir kvar återstår att se.

Behöver spara

Annars är den stora satsningen på den kommungemensamma verksamheten. Under kommande år kommer Tyresö, enligt den styrande alliansen, behöva spara betydande summor. Det är sannolikt resultatet av att alliansen nu för sjunde året i rad missar överskottsmålet som man själv satt upp. För att effektiviseringen ska ske så smidigt som möjligt anslog man nu ett belopp på drygt fyra miljoner som bland annat ska gå till konsulter som ska driva det arbetet.

Väckte oro

På två områden har alliansen redan i år dock föreslagit stora sparkrav. Anslaget till kultur- och fritidsnämnden minskar med närmare 8 miljoner och anslaget till arbetet med att ta fram nya detaljplaner reduceras kraftigt. Detta väckte oro hos oppositionen men försvarades av Moderaterna. Dick Bengtsson (M), ordförande i kultur-och fritidsnämnden medgav att det var en jobbig budget men var övertygad om att förvaltningen skulle kunna hjälpa honom att reda ut det utan att det skulle drabba barn och ungdomar. Fredrik Saweståhl (M) försvarade de sänkta anslagen till bostadsbyggande i ett replikskifte med att han inte var överens med de som ville ha en högre byggtakt.

Markerade viss distans

Förra året splittrades alliansen vid flera tillfällen i budgetbehandlingen. I år skedde inget sådant, även om såväl Liberalerna som Kristdemokraterna markerade viss distans till Moderaterna.

Oppositionen hade alla lagt fram egna förslag. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville alla se större anslag till skola, förskola och omsorg.

Nej till sänkta ambitioner

Socialdemokraterna lade fram ett förslag som syftade till att hålla ihop Tyresö och förbättra skolresultaten. De sa också nej till sänkta ambitioner för bostadsbyggande och föreningslivet, men fick inget gehör för det.

– Den budget som nu beslutats om möter inte behoven i skola och omsorg. I dessa områden kommer vi se sparkrav under kommande år när Tyresö istället skulle behöva investera mer i dessa verksamhetsområden, säger oppositionsrådet Anita Mattsson (S) i en kommentar.

Sverigedemokraterna hade lagt ett eget budgetförslag, men valde i omröstningarna att i de allra flesta fall rösta med Moderaterna.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter