Fredagen den 3 juli 2020 - klockan 15:55

Bygg fler, och rusta befintliga förskolor i Tyresö!


2017-02-27

Jannice Rockstroh är gruppledare för Sossarna i Barn och utbildningsnämnden.
Bild:Gunnar Frisell
Jannice Rockstroh är gruppledare för Sossarna i Barn och utbildningsnämnden.

Under alltför många år har våren för småbarnsföräldrar i Tyresö inneburit en oro över när och var en förskoleplats kan erbjudas. Våren 2016 riskerade Tyresö kommun till och med att bryta mot lagen om platsgaranti i förskolan.

18 år har Tyresös moderater ansvarat för förskolan i Tyresö, vilket vi nu ser resultatet av. Barngrupperna är historiskt stora och personaltätheten lägre än någonsin, trots moderata vallöften om motsaten. Våra förskolor i Tyresö har fantastisk kunnig och engagerad personal, men de har under lång tid inte givits rätt förutsättningar och år av nedskärningsbudgetar har satt sina spår i verksamheterna. Var tionde pedagog är sjukskriven – beroende på de stora barngrupperna i Tyresö, och nya bostadsområden byggs, utan framförhållning och planering av tillräckligt många nya förskolor. Ekvationen är enkel, det måste byggas fler förskolor för att skapa fler förskoleplatser och för det krävs politiska beslut.

Fram till förra året hade det på sju år inte tillkommit en enda förskoleavdelning netto. Sedan dess har vi sett baracklösningar för att möta efterfrågan av platser. Det är inte hållbart för Tyresös framtid att ”släcka bränder” med temporära baracklösningar. Avsaknaden av politisk handlingskraft när det gäller platsbristen och de alltför stora barngrupperna får en osökt att dra slutsatsen, att den moderatledda borgerliga alliansen är nöjd med läget. Det saknas ambitioner att bygga fler förskolor för att på riktigt minska barngruppernas storlek och i framtiden säkerställ att Tyresö i framtiden följer lagen om platsgaranti samt ge vår personal och våra barn en bra arbetsmiljö. Det finns en gräns för när det inte längre finns fler kreativa lösningar för att minska barngrupperna, när det fysiska utrymmet sätter stopp.

Jag är inte nöjd. Tyresö ska erbjuda en förskola där utveckling och nyfikenhet står i centrum. Där Tyresös fantastiska pedagoger ges rätt förutsättningar för att lyckas med sitt uppdrag. Vi socialdemokrater har under många år sett verklighetens utmaningar med stora barngrupper, platsbrist och höga sjuktal inom förskoleverksamheten. Därför har vi lagt en rad förslag till förbättringar som konsekvent röstats ned eller avfärdats av den moderatledda borgerliga alliansen.

I år satsar den socialdemokratiskt ledda regeringen på välfärden och 10 miljoner kan därför riktas till Tyresös förskolor – ett välbehövligt tillskott. Men det räcker inte. Mitt budskap är tydligt. Jag vill se till att bygga fler permanenta förskolor, inte bara i en takt som gör att vi ligger kvar på nuvarande barngruppsstorlek, utan med en tydlig ambition att på riktigt minska dessa, och fler pedagoger ska anställas. Politiken måste ha ambitioner och visioner och dessutom en vilja att tillföra resurser när det krävs. Snart kommer nya vallöften från Tyresös moderater, men förtroendet för den borgerliga majoriteten i förskolefrågor är inte bara naggat i kanten efter 18 års tomma vallöften, det är totalt raserat.


Jannice Rockstroh (S) Gruppledare i barn- och utbildningsnämnden

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter