Fredagen den 23 april 2021 - klockan 13:02

Dåliga vårdcentraler ingen naturlag


2017-10-10


Stockholms läns landsting är det rikaste landstinget med bäst förutsättningar att rekrytera personal. Här ska du kunna lita på vården.

Du ska kunna känna dig trygg med att du får en tid på vårdcentralen. Att du slipper dygnslånga väntetider på akuten. Att det finns en plats till dig när det är dags för din förlossning. Att du som äldre patient inte bollas runt mellan olika vårdaktörer, mellan kommunen och landstinget. Det ska helt enkelt finnas trygghet och valfrihet för den enskilde. 

Du ska kunna välja mellan olika vårdgivare, men också veta att vården tar ansvar och leder dig rätt även om du inte kan eller vill välja. Du ska kunna vara säker på att din läkare väljer behandling efter vad som är bäst för dig - inte efter vad som ger vårdgivaren mest betalt. Du ska få den bästa vården i landet och vårdens pengar ska givetvis gå till vård. Tyvärr gäller inte detta i Stockholms län idag. Och definitivt inte för Tyresöborna.

 I Tyresö kommun finns idag tre husläkarmottagningar; Bollmora vårdcentral, Aleris vårdcentral Tyresö, och Trollbäckens vårdcentral. Tre vårdcentraler i en kommun med en befolkning på drygt 45 000 invånare. Tyresöbor upplever svårigheter att få en akuttid, att komma fram på telefonen, att man får orimligt korta besökstider och att det kan ta två månader att få tid hos sin läkare. Personalen vittnar om att de arbetar under mycket hård press, en del blir sjukskrivna och vissa slutar. Och när invånarna i Tyresö kommun inte kan vända sig till primärvården så ökar istället akutbesöken. Eftersom många söker sig direkt till akuten och sjukhusen har så många stängda vårdplatser så har akutmottagningarna på Södersjukhuset, Danderyd och Karolinska ett ohållbart tryck med långa väntetider.

Tidningen MittI skrev en artikel med rubriken ”Tyresöbor rasar mot Bollmoras vårdcentraler”. Där framgick att invånarnas låga betyg för vårdcentralerna placerade kommunen bland de sämsta i länet. Tillgänglighet, kontinuitet på vårdcentralerna, samt vilket helhetsintrycket bedömdes inte så bra för alla Tyresös vårdcentraler. Men detta är ingen naturlag och ska inte lastas enskilda vårdcentraler eller enskilda medarbetare. Situationen är en följd av den styrande landstingsalliansens förda politik och ideologi.

 Den moderatledda landstingsalliansen har styrt sedan 2006. De har inte gett förlossningsvård och primärvård den ersättning de behöver. Istället har alliansen en övertro på marknadstänk och att privatiseringar löser vårdens utmaningar. Men vårdval och fri etableringsrätt för vårdföretag har inte gett Tyresöborna bättre sjukvård. Marknadstänket har inte heller fungerat när de skrev avtal med Skanska/Innesfree om Nya Karolinska till år 2040. Eller när de upphandlade strumpor för 6000kr paret, lät Ultragyn operera, eller startade äldrevårdsupphandling som liknade lotteri med dumpade kvalitetskrav. Jag hoppas landstingsvalet om ett år visar att invånarna vill ha något nytt efter 12 års moderatlett landstingsstyre.

 Om vi socialdemokrater får förtroende att styra vill vi införa ”Vårdsamverkan Stockholm”. Som bygger på mer samarbete istället för uppsplittring och konkurrens. En förbättrad primärvård där vårdcentralerna förstärks och byggs ut utifrån invånarnas behov – inte utifrån vårdgivarnas intresse att etablera sig. På så sätt kan även Tyresö få bättre hälso- och sjukvård!

 

Erika Ullberg (S) oppositionslandstingsråd

Alfonso Morales (S) ledamot i landstingsfullmäktige


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter