Torsdagen den 28 september 2023 - klockan 23:39

Debatt: Välfärd, trygghet och klimat våra viktigaste prioriteringar


Tn på webben 2022-08-17

Christoffer Holmström (S), Anita Mattsson (S) och Klara Melnyk (S), berättar om det prioriterade satsningarna vill göra ifall de får förtroendet att fortsätta styra kommunen efter valet
Bild:Jeanette Andersson
Christoffer Holmström (S), Anita Mattsson (S) och Klara Melnyk (S), berättar om det prioriterade satsningarna vill göra ifall de får förtroendet att fortsätta styra kommunen efter valet

Tyresö är på många sätt en underbar kommun med närheten till naturen och storstan. Den blandade bebyggelsen och vårt rika kultur- och föreningsliv lägger grunden till att vi är många som älskar att bo i Tyresö. Men vi vet också att Tyresö kan ännu bättre. Vi Socialdemokrater vill skapa ett samhälle som bygger på demokrati och jämlikhet. Ett samhälle där alla har samma möjligheter och där alla kan känna trygghet. Ett samhälle med ökad hälsa, högre skolresultat, minskat utanförskap och minskade klimatutsläpp.

Här presenterar vi fåra viktigaste frågor i valet

Tyresös barn har rätt till en bra förskola och skola med fler behöriga lärare, skolfrukost och 
upprustade lokaler.

Om kunskapsresultaten ska fortsätta uppåt behöver jämlikheten öka och fokus i alla skolor vara på kunskap och bildning. För att nå dessa mål är arbetet för att öka andelen behöriga lärare och pedagoger avgörande. Fler skickliga lärare och pedagoger stärker fritidsverksamhetens, förskolans och skolans möjligheter att ge mer tid och stöd till varje barn samt att anpassa undervisning och social utveckling till varje barns enskilda behov. På så sätt skapar vi goda förutsättningar att stärka alla barns möjlighet till en bra skolgång.

Äldre ska kunna välja offentlig äldreomsorg med ett nytt kommunalt äldreboende.

Personalen inom äldreomsorgen ska ha heltid som norm. Anställda ska erbjudas heltid och osäkra anställningar som timanställningar ska minimeras. För att höja kvaliteten i verksamheten ska möjligheterna till utbildning och utveckling utökas under kommande period. En del i detta är att arbeta för att alla som möter de äldre ska ha bra kunskaper och utbildningsmöjligheter i svenska språket.  Att kommunen inte ska ha ett enda kommunalt äldreboende är inte ett alternativ för oss. När det nu inte finns politiskt stöd för att rädda det sista kommunala äldreboendet, Björkbacken, så behöver vi istället så snabbt som möjligt få ett nytt, modernt kommunalt äldreboende på plats i kommunen.

Alla ska känna sig trygga med fler poliser och kameror, satsningar på kvinnojourer och
fältassistenter.

Vi socialdemokrater vill bekämpa kriminalitet både på kort och lång sikt. På kort sikt genom t.ex. kameraövervakning, mer polisnärvaro, avhopparverksamhet samt tryggare och bättre upplysta offentliga miljöer.

På längre sikt behöver kommunen jobba förebyggande genom till exempel fler fältassistenter och satsningar på kvinnojouren. De barn och ungdomar som är i behov av insatser ska få hjälp och stöd på ett tidigt stadium.

Utsläppen ska minska med utökad laddinfrastruktur, fler solceller och mer ekologisk mat i kommunal verksamhet.
Tyresö kommun och Tyresö Bostäder ska vara föredömen gällande förnyelsebar energi och
energieffektiviseringar. Vi Socialdemokrater vill snabba på och utveckla en genomgång av alla
kommunens lokaler för att minska energiförbrukningen genom modern teknik.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Klara Watmani (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Christoffer Holmström (S), vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter