Måndagen den 20 mars 2023 - klockan 22:47

Debatt: Vad är fakta om Björkbacken?


Tn på webben 2018-08-20

Bo Toresson
Bo Toresson

Kostnadsunderlag
Kostnadsunderlag

Moderaterna i Tyresö är skärrade över den kraftiga opinionen mot beslutet om att lägga ner Björkbacken. På annat sätt går det inte att tolka den artikel som Dick Bengtsson (M) författat i ”Vi i Tyresö” (2018-07-13). Socialdemokraterna anklagas för att sprida ”Fake News” och att ”glömma” flera väsentliga fakta.

 

Faktum är att det var den borgerliga alliansen som drev igenom beslutet om nedläggning av Björkbacken i september förra året. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet tillsammans med de övriga oppositionspartierna.

Den borgerliga majoriteten påstod att Arbetsmiljöverket krävt en nedläggning av Björkbacken. Det är inte fakta, men däremot är det sant att Arbetsmiljöverket hösten 2015 påtalade flera brister i Björkbackens lokaler, framför allt gällde det hygienutrymmen. Därefter var det tyst i två år till dess att nedläggningsbeslutet slog ner som en bomb.

Den politiska oppositionen, pensionärsorganisationerna, anställda och anhöriga till de boende protesterade och krävde besked om vad en upprustning skulle kosta. Något besked lämnades inte från den politiska ledningen. Däremot slogs det fast att en upprustning skulle bli för dyr och att det var bättre att bygga nytt.

Efter flera månader lyckades oppositionen få fram sifferunderlag på vad en upprustning skulle kosta. I sin artikel bekräftar Dick Bengtsson att 12 miljoner kronor skulle räcka till en temporär lösning. Ingen har påstått att det beloppet skulle räcka till. Men det skulle förhindra en nedläggning och ge rådrum.

Att åtgärda alla påtalade brister skulle kosta mer, eller 35 miljoner kronor, vilket också Dick Bengtsson bekräftar. Vi har alltså använt samma siffermaterial.

En total upprustning av Björkbacken till ett modernt, funktionellt boende, skulle enligt Dick Bengtsson kosta 100 miljoner. Det är inte fakta, men heller inget orimligt antagande.

Dick Bengtsson bekräftar de siffror vi använt oss av. Det tackar vi för, men han anger i artikeln en ny och helt obekräftad uppgift om upprustningskostnaderna. Det inger inget förtroende.

Vi vill satsa på en upprustning  och modernisering av Björkbacken. Boendeplatserna behövs, det geografiska läget kan inte bli bättre. Ombyggnadsarbetena blir självklart en jobbig process för de boende och de som arbetar där. Stor hänsyn och försiktighet måste visas. Men en stor del av tyresöborna skulle säkert ställa upp för att få de långsiktiga vinsterna med ett upprustat och moderniserat äldrecentrum i Björkbacken.

Bo Toresson

Kandidat för S till kommunfullmäktige


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter