Onsdagen den 10 augusti 2022 - klockan 21:42

Feltänkt Fredrik Saweståhl


2017-11-14


Tyresös moderata toppolitiker, Fredrik Saweståhl, driver tillsammans med MUFs ordförande en kampanj inom Moderaterna för marknadshyror och mot den ”nuvarande hyresregleringen”. 

De menar att om bara fastighetsägarna får sätta vilka hyror de vill kommer bostadsbristen att försvinna. Det är inte sant. Att vi i Sverige har hyresreglering är inte heller sant. Hyresregleringen försvann på 1970-talet. Däremot vill många hyresgäster bli företrädda i sin hyresförhandling. Systemet med kollektivt förhandlade hyror är ett kostnadseffektivt rationellt system som kan jämföras med det löneförhandlingssystem som finns på arbetsmarknaden. Marknadshyror finns redan vid nyproduktion. En undersökning som Hyresgästföreningen gjort visar att hälften av Stockholmsregionens invånare inte har råd att bo i en nyproducerad lägenhet på 60 kvadratmeter. Och varför skulle marknadshyror ge fler bostäder? På en marknad där bostäder är en bristvara, vilket stockholmsregionen med en halv miljon i bostadskö är, skulle marknadshyror få förödande konsekvenser. Mängder av människor skulle tvingas flytta från sina 

Men förslaget om marknadshyror är feltänkt av flera  skäl:

■■ Marknadshyror innebär att kommuner skulle bli skyldiga att tillhandahålla särskilda boenden för låginkomsttagare. Vilket innebär ökad segregation.

■■ Marknadshyror innebär att bostadsbidragen måste öka
kraftigt, vilket innebär att skattebetalarna ska stå för
notan när fastighetsägarna ökar sina vinster.

■■ Marknadshyror innebär att fler blir trångbodda.

■■ Marknadshyror innebär att hushållen får minskad köpkraft i och med att en betydligt större del av lönen går till hyra. Detta hotar Sveriges ekonomi. Vad Fredrik Saweståhl dessutom helt glömmer bort är att bostaden inte är vilken vara som helst. Rätten till en bostad är grundlagsskyddad. Vi behöver därför inte fler dyra lägenheter, vare sig i Tyresö eller i resten av länet. Vi behöver fler hyresrätter till rimliga hyror.

Hyresgästföreningen Tyresö
Gm Tina Norrström, ordförande


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter