Onsdagen den 10 augusti 2022 - klockan 23:04

Moderaterna tar inte välfärdsarbetet på allvar


2017-11-09


Vi socialdemokrater har i flera år tagit upp moderaternas passivitet vad gäller budget- och ekonomistyrning inom socialnämndens politikområde. Underskotten de senaste fem åren är nu uppe i drygt 135 miljoner kronor.

Det brister i hanteringen av Tyresös skattebetalares pengar. Detta har varit känt även för kommunstyrelsens moderata ledning. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl anger i Mitt i Tyresö den 21 september att ”… det kommunala äldreboendet Björkbacken är ett slukhål som kostar mycket pengar i onödan.”. Det stämmer inte. Underskotten under åren fördelas över de flesta verksamhetsområdena.

Uttalandet saknar verklighetsförankring och signalerar okunnighet om kommunal välfärd. Verkligheten är den bästa plattformen för analys och borde studeras av vissa moderata företrädare i kommunen.

Förklaringen i samma artikel ”Vi ska vända på varje sten …” känns krystad då Fredrik Saweståhl själv är den som har det yttersta ansvaret för den ursprungliga ”stenläggningen”. Påståendet förmedlar att frågan inte tagits på tillräckligt stort allvar. Att som ytterst ansvarig under flera år endast betrakta passiviteten hos socialnämndens ledande moderata politiker indikerar en total brist på ledarskap.

Carl Johan Karlsson (S)

Andre vice ordförande Socialnämnden


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter