Lördagen den 15 augusti 2020 - klockan 04:11

Nu skapar vi trygghet i en ny tid


2017-04-29

Mathias Tegnér
Mathias Tegnér

Anita Mattsson
Anita Mattsson

Det politiska arbetet för ett bättre, jämlikare och starkare samhälle fortsätter. Häromdagen presenterades vårbudgeten för 2017.

Där tar vi ytterligare steg
för att stärka den svenska modellen, öka tryggheten och
utveckla samhällsbygget.
För drygt två år sedan hade Sverige en offentlig ekonomi
som gick med 60 miljarder kronor i underskott och en
arbetslöshet som bitit sig fast på en hög nivå, inte minst
bland unga. Åtta år av borgerligt styre med 140 miljarder
kronor i ofinansierade skattesänkningar ledde till stora
brister i välfärden. Sedan vi bildade regering har vi arbetat
med att bygga upp kraften i svensk ekonomi.

Det har gett resultat. 150 000 fler personer har ett jobb att
gå till och ungdomsarbetslösheten är den lägsta på tretton
år. Fler lärare, kuratorer och förskollärare kan anställas
och kunskapsresultaten i skolan vänder äntligen uppåt.
Den största bostadssatsningen på flera decennier bidrar
till ett rekordhögt bostadsbyggande.

Vi har vänt det stora underskott vi ärvde av den borgerliga
regeringen till ett överskott på 40 miljarder. Det har
placerat oss i ett helt nytt läge där vi har resurser att möta
de utmaningar som finns i Sverige. Klyftorna är för stora
och många känner otrygghet. Skolresultaten är fortfarande
för låga. Klimatförändringar, segregation och brottslighet
måste bekämpas.

Regeringens tio välfärdsmiljarder har stärkt Stockholms
landsting med över 390 miljoner kronor under 2017. I vårbudgeten
skjuts dessutom över 113 miljoner kronor till
länets förlossningsvård och nära 23 miljoner kronor till
arbetet med barns och ungas psykiska hälsa.
Tyresö kommun stärks genom välfärdsmiljarderna med
nära 18 miljoner kronor under 2017 samtidigt som sociala
barn- och ungdomsvården får ett tillskott på över 500 000
kronor och särskilt utsatta skolor får extra stöd. Det är tydliga
investeringar i den gemensamma välfärden som också skapar arbetstillfällen.

För att öka säkerheten skjuter vi till 700 miljoner till polisen
och 500 miljoner till totalförsvaret. Ytterligare förstärkningar
av polisen kommer behövas och vi socialdemokrater
vill se 10 000 nya polisanställda till 2024.
Bara genom att använda den svenska ekonomins och de
offentliga finansernas styrka till ett gemensamt samhällsbygge
kan vi bygga ett tryggt, jämlikt och hållbart samhälle.
Så skapar vi trygghet i en ny tid.

Magdalena Andersson (S), finansminister
Mathias Tegnér (S), riksdagsledamot Tyresö
Anita Mattsson (S), oppositionsråd, Tyresö


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter