Tisdagen den 26 januari 2021 - klockan 00:56

Reformer för ett tryggare Tyresö


2017-09-22


Vi socialdemokrater väljer investeringar i samhällsbygget före orättvisa och ofinansierade skattesänkningar.

Med regeringens budget investerar vi över 40 miljarder kronor i samhällsbygget – i vård, skola, omsorg och klimat. Det är så vi bygger Tyresö och Sverige starkare, med fler i arbete, förbättrade skolresultat och en stärkt välfärd.

Mycket går bra i Tyresö men mycket måste också förbättras. Bostadsbristen hindrar människor från att flytta till kommunen och våra unga får svårigheter i att ta steget in i vuxenlivet genom att kunna skaffa eget boende. Fler lärare och personal behövs i skolan och tryggheten måste öka. Det är fortfarande för stora skillnader mellan skolorna och mellan våra barns förutsättningar. Vi socialdemokrater tar detta på allvar.

Den socialdemokratiskt ledda regeringens ambitioner för Stockholmsregionen är tydliga. Tyresö befinner sig i mittpunkten av den urstarka svenska ekonomiska utvecklingen. Jobben blir allt fler och det byggs fler bostäder än någonsin i Stockholms län samtidigt som det genomförs nationella investeringar på vägar, järnväg och kollektivtrafik.

Men vilka ambitioner har egentligen Moderaterna i Tyresö?

Vi kan tydligt se att skolan och välfärden är i behov av ordning och reda. Våra barn och unga ska växa upp i en trygg miljö och våra äldre ska känna att de kan lita på den kommunala omsorgen. I Tyresö har den borgerliga majoriteten misslyckats att ta ansvar för att våra barn ges en förskoleplats i sin kommundel, minska barngruppernas storlek och låtit många av Tyresös förskolor förfalla vilket nu resulterar enorma upprustningsbehov. Dessutom vill moderaterna lägga ned kommunens enda kommunala äldreboende och skolresultaten för 2017 går ned.

Vi socialdemokrater har från regering till kommun högre ambitioner om skolan och går därför vidare med Skolkommissionens förslag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Tillsammans med andra tillskott på skolan och unga samt barns hälsa innebär det i Tyresö ett tillskott i storleksordningen 5,3 miljoner kronor. Därutöver gör vi tillskott till Sveriges kommuner som motsvarar 18,8 miljoner kronor för en kommun av Tyresös storlek.

Vi socialdemokrater i Tyresö vill tillsammans med regeringen utveckla skolan genom investeringar i fler lärare, mindre klasser och mer kunskap till alla elever.
Tyresös unga förtjänar en jämlik kunskapsskola som levererar en högkvalitativ och likvärdig utbildning. Så bygger vi en framgångsrik kommun.

När svensk ekonomi går bra skall det också märkas i vardagen. Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer att ta bort den orättvisa pensionärsskatten fullt ut år 2020. Det innebär att 6 400 pensionärer i Tyresö får sänkt skatt redan den 1 januari 2018 samtidigt som 7 200 barnfamiljer får höjt barnbidrag och studiehjälp med 200 kronor i månaden.

Stockholmsregionen växer med motsvarande två SL-bussar per dag. Det ställer krav på vår gemensamma välfärd och kräver stora investeringar framöver. Vi socialdemokrater vill höja ambitionerna för Tyresö genom investeringar i samhällsbygget före ofinansierade och orättvisa skattesänkningar. Sverige och svensk ekonomi befinner sig i ett nytt läge. Vi Socialdemokrater är redo att höja ambitionerna i Tyresö, säkra skolan och välfärden samt bidra till en fortsatt attraktiv Stockholmsregion för alla.


Helene Hellmark Knutsson
Distriktsordförande
Socialdemokraterna i Stockholms län

Anita Mattsson
Oppositionsråd Tyresö
Socialdemokraterna

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter