Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 23:09

SD vill straffa och sätta munkavel och på lärare


Tn på webben 2020-12-18

Christoffer Holmström (S), ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden<br />Jannice Rockstroh (S), Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
Christoffer Holmström (S), ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Jannice Rockstroh (S), Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden


Flera år i rad har SD i Tyresö i sina budgetförslag hävdat att lärare i Tyresös grundskolor och gymnasiet utnyttjar sin roll för att påverka elevernas egna politiska åsikter. Inget annat parti har lyft fram detta som ett problem i Tyresös skolor. Detta beror troligtvis på att inget annat parti misstror att lärare är professionella och undervisar enligt gällande läroplan och lagstiftning.


Det är anmärkningsvärt och oroväckande att ett politiskt parti pekar ut Tyresös lärarkår på detta sätt och på så lösa grunder. Det är en allvarlig och orättvis anklagelse att påstå att lärare i Tyresös skolor skulle uppmana eleverna att rösta på ett specifikt parti, eller att de skulle straffas för sina politiska värderingar.

SD-Tyresö vill att ansvariga nämnder ska ta vidta åtgärder mot lärare ”när partisk politisk påverkan upptäcks”. Partiet upplyser också medborgarna om att lärare ska sätta betyg på eleverna ”utifrån faktisk kunskap, inte politiska värderingar”. SD-Tyresö skriver att lärarna ska vara ”en garant för att eleverna i skolan ska få en objektiv och onyanserad bild av samhället.”

Man skulle kunna tro att tryckfelsnisse varit framme här, men uppenbarligen inte, eftersom samma formulering använts två år i rad (s. 19+22 samt s. 37+38 SD Tyresö kommunbudget
2020).

SD hävdar att lärarna ägnar sig åt ”värderingsdressyr där eleverna ges en skev bild av demokratiska värden, miljöperspektiv, mångkultursperspektiv och genusperspektiv.” Är det detta som menas med ”partisk politisk påverkan”? Detta förklaras inte i texten, inte heller hur omfattande ”problemet” är med lärare som utnyttjar sin roll.

Det framgår inte heller vad man menar med ”upptäcks” och vilken sorts ”åtgärder” man har tänkt sig att politikerna i nämnden ska vidta mot dessa lärare. Partiet har heller inte utvecklat detta på fullmäktige eller på något annat offentligt forum.

På vilka grunder hävdar SD-Tyresö att våra elever inte bedöms efter de kunskaper de uppvisar och kvalitén i sina argument och slutsatser? Våra lärare är tjänstemän som arbetar utifrån skolans värdegrund och kursplaner som riksdagen fattat beslut om. Det kan ju inte kommunpolitiker lägga sig i.

Att föreslå att Tyresös politiker ska upprätta former för bestraffning av lärare på så här luddiga och godtyckliga grunder är makalöst. Det rimmar illa med Tyresö kommuns strävan att vara en attraktiv arbetsgivare.

Det SD-Tyresö egentligen vill göra är att styra lärare, styra lärares undervisning politiskt. Tvärtemot det man vill ge sken av att motarbeta. Det visar också den syn SD har på våra fantastiska lärare som varje dag går till jobbet och ger våra barn och ungdomar högkvalitativ undervisning.

Vi socialdemokrater är väldigt tydliga i den här frågan. Våra lärare är professionella och pedagogiska experter, vi litar fullt ut på att lärare och övrig skolpersonal ger eleverna en undervisning som helt och fullt följer läroplan, kursplaner, lagar och förordningar. Att peka ut och bestraffa lärare för att de gör detta är faktiskt under all värdighet.

Jannice Rockstroh (S)
ordförande barn- och utbildningsnämnden
Christoffer Holmström (S)
ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter