Onsdagen den 10 augusti 2022 - klockan 22:21

Tegnér - Tyresös Röst I Riksdagen


2017-03-26


Under stora delar av mitt liv har jag bott i Tyresö och ett är säkert: Vi tyresöbor är stolta över vår kommun. Närheten till både natur och stad är en stor fördel. De trevliga bostadsområdena och lugnet är något annat jag uppskattar.


Utvecklingen av Tyresö är på många sätt positiv, men något som drastiskt försämrats under senare år är den långsiktiga planeringen, vilket just nu innebär att äldre människor som levt sina liv i Tyresö tvingas iväg till äldreboenden i andra kommuner och föräldrar tvingas acceptera förskoleplatser långt ifrån hemmet. Själv hade jag möjligheten att gå i förskola och skola i cykelavstånd från hemmet. Det var självklart bra för både mig och mina föräldrar. Jag minns många turer mellan Öringe och Centrum under dessa år.

En annan sak jag minns från skolåren är den lite larviga rivalitet som rådde mellan olika skolor i kommunen. Dels var det ungarna på Stimmet och Fårdala skola som tittade lite snett på varandra. Flera vintrar var det snöbollskrig mellan de olika skolorna. Den kanske största spänningen var den mellan Bollmora och Trollbäcken. Trots min vurm för de centrala delarna av Tyresö minns jag en sak som ändå alltid hamnade på Trollbäckens pluskonto – Fornuddsparken. En vacker, grön plats för lek och idrott.

För en ung man uppväxt i Öringe var just Fornuddsparken något väldigt fint. I ljuset av mina positiva minnen av Fornuddsparken blir det extra tråkigt att Alliansen nu beslutat att bebygga den. Även om Tyresö inte har obegränsat med mark att bygga på, så finns alternativ. Naturligtvis tycker jag om utveckling i det offentliga rummet och är det något som saknas i Tyresö, så är det platser på äldreboenden. Idag tvingas tyresöbor flytta från kommunen när de behöver plats på ett äldreboende. Förutom att det innebär en stor omställning att flytta till en ort där du saknar kontakter så kan det få en rad negativa konsekvenser för den äldre, till exempel kan möjligheterna att träffa sina nära och kära försämras drastiskt. Men, i detta fall känns byggplanerna inte varken rimliga eller välavvägda. Varför ta en stor del av parken i bruk när andra möjligheter finns? Problemet med bristande förskoleplatser och för få platser i äldreomsorgen kan hanteras med en rimlig planering. Politik handlar om att vilja. Det är möjligt att både bevara Fornuddsparken och bygga nya äldreboenden och förskolor. Kommuner runt om i Stockholm som leds av socialdemokrater visar att det både går att bygga nya bostäder, ha en bra planering av offentlig service och värna grönytor där människor bor. Kort sagt, det behövas röd-gröna politiker för att både lyckas

Mathias Tegnér valdes hösten 2014 in i Sveriges Riksdag. Han är Tyresös enda riksdagsman. Han har bott i Tyresö i nästan hela sitt 35-åriga liv, är gift och nyss nybliven pappa. Innan riksdagsarbetet jobbade Mathias på Hennes & Mauritz som accountingmanager där han bland annat var delaktig i företagets expansion i Australien. På Handelshögskolan i Stockholm utbildade han sig till civilekonom. Mathias har också ett genuint idrottsintresse och är bland annat domare i ishockey på fritiden.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter