Måndagen den 20 mars 2023 - klockan 23:36

Vårdkrisen i Region Stockholm är smärtsamt tydlig


Tn på webben 2020-03-09

Aida Hadzialic (S)<br />regionråd i Region Stockholm
Bild:Pressbild Sll
Aida Hadzialic (S)
regionråd i Region Stockholm


Det har blivit smärtsamt tydligt att vi har en vårdkris i Region Stockholm. De enda som inte vill se det är det moderatledda styret. Nu kräver vi ett stopp för sjukhusens massvarsel och vill satsa 3,3 miljoner kronor ytterligare på vårdcentralerna i Tyresö.


Vårdcentralerna i länet har under en lång tid varit underfinansierade, vilket är problematiskt på flera plan. Både för den enskilda individen – som ofta saknar en fast vårdkontakt, exempelvis en husläkare, och som har svårt att få en vårdtid. Och för vården – när många söker sig till våra redan ansträngda akutmottagningar. Det gör också att vården för de svårast sjuka – multisjuka, personer med psykisk ohälsa – blir lidande.

Endast 6 av 10 stockholmare har förtroende för vårdcentralerna, det är inte en siffra vi Socialdemokrater tycker är acceptabel och som i längden leder det till längre köer på sjukhusen.

Om vi ska vända utvecklingen måste vi satsa på både sjukhusen och vårdcentralerna. Det moderatledda styret hävdar ofta att det inte finns resurser för att satsa på vårdcentralerna. Det stämmer inte. I vårt budgetförslag visar vi att det går att tillföra resurser till både sjukhusen och vårdcentralerna – om man vågar prioritera.

Vi väljer därför bort dyra privatiseringsexperiment med fri etableringsrätt för mottagningar på stan, något som 2018 gav en merkostnad för skattebetalarna på över 2 miljarder kronor. Det är en hisnande summa som kan användas på massor av olika sätt. Exempelvis vill vi tillföra vårdcentralerna i Tyresö ytterligare 3,3 miljoner kronor och dessutom satsa 500 miljoner på länets sjukhus. För att vården ska vara jämlik vill vi särskilt öka resurserna till vårdcentraler i områden där vårdbehoven är stora. Detta står i skarp kontrast till moderatstyret som genom kraftigt höjda vinstkrav tvingar de offentligt drivna vårdcentralerna till besparingar på drygt 20 miljoner. För vårdcentralerna i Tyresö innebär detta besparingskrav på 700 000 kronor.

Vi väljer i stället att investera i vården för svårast sjuka och väljer bort fler dyra privatiseringsexperiment. En rättvis vård efter behov, som vi Socialdemokrater vill ha, kräver prioriteringar. Dessa är vi beredda att göra.

Aida Hadzialic (S)
regionråd i Region Stockholm


Skriv ut



Mest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter