Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 21:08

Efter branden i Stimmets skola - Tyresö bygger ny grundskola


Tn på webben 2024-01-29

Klara Watmani (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden.
Bild:Tyresö Nyheter
Klara Watmani (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Det blir en ny skola för Stimmet.
Bild:Tyresö Nyheter
Det blir en ny skola för Stimmet.

Tyresö kommun ska bygga en ny grundskola. Detta meddelar barn och utbildningsnämnden som förra veckan tog ett inriktningsbeslut.


Under hösten 2022 drabbades Stimmets skola av en brand, vilken delvis förstörde vissa huskroppar och resulterade i att delar av verksamheten fick evakueras till andra skolor i kommunen. Nu tar barn- och utbildningsnämnden ett inriktningsbeslut om att bygga en ny skolenhet med tre parallellklasser i årskurserna F-6, anpassade grundskola årskurs 1-6 samt en idrottshall.

- Vi har nu tagit ett viktigt och efterlängtat steg mot målet att bygga nya Stimmets skola. Fokus är en skola som sätter elevernas och medarbetarnas behov i centrum, säger Klara Watmani (S), ordförande för Barn- och utbildningsnämnden. 

Fokus har varit på att lösa skolans behov på kort och lång sikt och för att se om de behov som identifierats ryms inom befintlig detaljplan för att spara tid och pengar på att undvika en detaljplaneprocess. I dag är behovet för årskurserna F-6 och för den anpassade grundskolan högst, men det har getts i uppdrag att upprätta en plan för en framtida utökning av 7-9 när behov uppstår.

I samband med branden fick delar av den anpassade grundskolans låg- och mellanstadieverksamhet evakueras från Stimmets skola. Barn- och utbildningsnämnden kommer också under torsdagen att besluta att verksamheten fortsätter att vara uppdelad i F-6 och 7-9 på två olika skolenheter, Stimmets skola och Nyboda skola, med ett sammanhållet ledarskap av en rektor. 

Det läggs också ett uppdrag att utreda om musikklasserna, årskurs 4-6, som idag huserar i Nyboda skola, möjligen skulle kunna bedrivas på en F-6 skola i kommunen. Detta för att ge musikklasserna bättre förutsättningar. Det ger barnen en skolgång med jämnåriga kamrater i stället för som idag, med äldre högstadieelever.

 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter