Måndagen den 27 maj 2019 - klockan 05:41

Framtidssamling 


2018-05-30


Mellan 1920-talet och 2016 arrenderade familjen Magnusson Uddby gård i Alby friluftsområde. Den tidigare arrendatorn av Uddby gård Erik Magnusson och hans bror Göran har under många år arbetat med att samla in gamla föremål med tyresökoppling till ett framtida museum.

- Tyvärr har ju inte kommunen velat ta emot alla föremål, berättar Erik Magnusson. Så vi har fått sälja av eller förstöra de mer skrymmande sakerna. Det som är kvar är i princip en kappsläde som Nordiska museet visat upp. 

Föremålen har inventerats av två projektanställda hos kommunen i syfte att underlätta för en framtida utställning vid ett eventuellt gårdsmuseeum vid Alby Friluftsgård. Föremålen ligger för närvarande magasinerade i containrar i väntan på bygge av eventuellt gårdsmuseeum.

-Det är förstås ledsamt att samlingen ännu inte fått någon plats och bara ligger där i containrar, säger Magnusson. Vi har ju två krav för att samlingen ska tas över och det är att kommunen står för lokal och en antikvarie som kan ta hand om samlingen.

Hundratals föremål
Inventeringen gjordes på 740 föremål som har kategoriserats till bland annat ishantering, mjölkhantering, fritid, textil, hygien, mat, jordbruk, barn, verkstad, med mera. I samlingen ingår bland annat isborrar, kokkärl och skor.

-Kommunen arbetar för att få fram en lokal, men det är ett steg hit, ett dit och ett bakåt, förklarar Magnusson. Jag är förstås besviken över att man inte kommit längre, vi hade ju samlingen i en byggnad på Uddby gård när vi arrenderade och det är synd att den möjligheten inte finns kvar.

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter