Lördagen den 7 december 2019 - klockan 00:34

Generationssamtal om Olof Palme och demokratin


2018-01-02

<span id=\
Pierre Schori var Olof Palmes närmaste medarbetare i internationella frågor under många år, kabinettssekreterare i UD, biståndsminister och ledamot av riksdagen och EU-parlamentet.Han är nu ordförande för Olof Palmes Minnesfond som han representerar på den här bilden.

Mordet på Olof Palme har överskuggat hans ideologiska budskap och praktiska politiska gärning. Det vill ABF Södertörns Verksamhetsråd i Tyresö bidra till att förändra genom en serie berättarkvällar med ”samtal mellan unga och äldre i Olof Palmes anda”.

Samtalen ska pågå  under vårterminen 2018. Berättakvällarna är gratis och öppna för alla intresserade.

  • Vi kommer inte att väja för vår tids stora frågor, säger Bror Perjus, ledamot i Verksamhetsrådet, som ska leda berättarkvällarna. Vi börjar med det grundläggande; Hur är det att leva i vårt land idag och hur ser mänsklighetens framtid på planeten jorden ut? Ska man vara pessimist eller optimist?


  • Vi hoppas att unga människor vill komma och berätta om hur de upplever sina livsvillkor och framtidsutsikter! Jag vill också uppmana äldre att komma och berätta om sina kunskaper och erfarenheter. Sedan kan vi samtala över alla åldersgränser och alla andra gränser om ”hur hamnade vi här?!” och ”hur kan vi gå vidare?”


  • Välkomna är alla som vill prata om kampen för rösträtt och demokrati, mot kvinnoförtryck, om miljarder som förflyttas över alla gränser, rika och fattiga, migration, bostadsbrist, otrygga arbeten, EU, FN, digitaliseringen, sociala medier, klimathot, extremism, terror, kärnvapenhot.


  • Det finns oändligt mycket att hämta ur Olof Palmes tal och skrifter där han drog en skarp gräns mellan demokrati och diktatur, en fråga som är särskilt aktuell idag med tanke på högerextremismens återkomst på våra gator och mötesplatser, säger Bror Perjus.  


Om det finns intresse startas en eller flera studiecirklar som möts mellan berättarkvällarna. Pierre Schori, en av Olof Palmes närmaste medarbetare och ordförande för Olof Palmes Minnesfond, inleder den första berättarkvällen den 16 januari nästa år med att berätta om Olof Palmes syn på demokratin och dagens kamp mot krig och extremism.  

Nästa berättarkväll den 13 februari inleds av Klara Linder, ung samhällsengagerad tyresökvinna tillsammans med Christina Tallberg, ordförande för en av Sveriges största folkrörelser, Pensionärernas Riksorganisation, som också bor i Tyresö.

Den 5 mars kommer Per Molander till Tyresö, filosof och samhällsvetare som skrivit den kritikerrosade boken ”Ojämlikhetens anatomi” och nu senast ”Condorcets misstag – Hotet mot staten och demokratin”.

Ulf Dahlsten, statssekreterare och Olof Palmes närmaste medarbetare under hans tid som statsminister, inleder den 3 april ett samtal om ”Olof Palme och demokratin i ett globalt perspektiv”.

Serien avslutas av Bo Elmgren den 17 april, som under hela Olof Palmes tid, arbetade på det socialdemokratiska partihögkvarteret. Han har givit ut boken ”Ett långt brev” där han argumenterar för en ny, omfattande och kraftfull reformperiod för ett mera jämlikt och ekologiskt hållbart Sverige.

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter