Tisdagen den 17 maj 2022 - klockan 05:41

Generellt positivt när Tyresöborna tycker till om kommunen.


Tn på webben 2021-12-22


SCB publicerade igår sin medborgarundersökning. Undersökningen är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna se rpå sin kommun. Den genomförs årligen och tittar på kommuninvånarnas inställning till bland annat kommunens verksamheter, förtroende och boende.

I årets mätning är Tyresöborna i hög utsträckning nöjda med sin kommun. Bland annat uppger 97 procent att de har en positiv bild på frågan hur Tyresö är att leva och bo i, jämfört med 92 procent i riksgenomsnittet. Hela 81 procent av tyresöborna kan rekommendera andra att flytta hit, jämfört med 62 procent för riket.

Gällande de största delarna av den kommunala välfärden, förskola, skola och äldreomsorg har invånarna en positiv bild av verksamheterna och även här högre än riksgenomsnittet. Också när det kommer till hur trygga Tyresöborna känner sig hamnar man över snittet i landet. 

Kommuninvånarna är dock i jämförelse med rikssnittet mer missnöjda är sämre närvaro av polisen än genomsnitt för riket och man anser också att Tyresö har ett sämre kulturliv. 

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, ser undersökningen som ett kvitto:

– Vi politiker kämpar för att det ska bli bättre, enklare, roligare och tryggare att bo, leva och verka i Tyresö. Denna mätning ger oss ett starkt kvitto på att de satsningar och initiativ vi gör får effekt eftersom mätningen har ett positivt utfall på de flesta områden. Speciellt nöjda är jag över hur stor andel som tycker om att bo här. Tyresö är en fantastisk kommun men att hela 97 % är nöjda med att bo här visar det också. Samtidigt är jag stolt över att våra insatser för ökad trygghet ger effekt, där fler tyresöbor känner sig trygga än tidigare.

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter