Lördagen den 22 januari 2022 - klockan 19:02

Gratis broddar till alla tyresöbor över 65 år


Tn på webben 2022-01-11

- Det är viktigt att man känner sig trygg och säker när man går ut, också om det bara är för att handla. Vi vet att många äldre blir sittande hemma i rädsla att skada sig när det är halt ute, säger Anita Mattsson (S)
Bild:Tyresö Nyheter
- Det är viktigt att man känner sig trygg och säker när man går ut, också om det bara är för att handla. Vi vet att många äldre blir sittande hemma i rädsla att skada sig när det är halt ute, säger Anita Mattsson (S)

SVT rapporterade i slutet av förra veckan om en fördubbling av antalet halkolyckor under 2021 enligt preliminära siffror från Region Stockholm. I Tyresö har kommunen ny köpt in broddar till alla kommuninvånare som fyllt 65 år.

Broddarna delas ut gratis och finns att hämta i kommunhuset eller kommunens träffpunkt föräldre, Kopp och själ i Bollmora. Syftet är att förebygga risken för halkolyckor. Tidigare har kommunen delat ut till de allra äldsta men i år delas de ut på bred front till alla som är skrivna i kommunen och fyllt 65 år.

- Det är viktigt att man känner sig trygg och säker när man går ut, också om det bara är för att handla. Vi vet att många äldre blir sittande hemma i rädsla att skada sig när det är halt ute.

Broddarna som delas ut används tillsammans med vanliga skor och finns i olika storlekar. Broddar är ett effektivt sätt att minska antalet halkolyckor och kan på så sätt bidra till bättre folkhälsa och minskade kostnader för kommunen.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter