Söndagen den 10 december 2023 - klockan 20:20

Höjd skolpeng 2023


Tn på webben 2023-03-07

Klara Watmani
Bild:Tyresö Nyheter
Klara Watmani

Tyresös förskolor och skolor får mer pengar 2023. Förskolepengen höjs med 6,1 % och grundskolepengen med 4,7%. Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet som behöll makten i Tyresö efter valet i höstas meddelar att skolan fortsatt kommer att vara en prioriterad fråga.  

- Målet är tydligt – i Tyresö ska samtliga förskolor och skolor vara trygga verksamheter som håller hög kvalitet i sin undervisning. Att vi nu höjer skolpengen för 2023 ger våra förskolor och skolor bättre förutsättningar att erbjuda varje elev möjligheten att nå sin fulla potential. Att vi i ett tufft ekonomiskt läge ökar resurser till skola och förskola är en tydligt besked att vi sätter Tyresös unga högt på agendan säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani (S)

Och den tydliga fokuseringen på förskola och skola ser ut att ge resultat. Andelen elever i årkurs nio som når kunskapskraven i alla ämnen ökar och meritvärdet är nu det högsta på sex år - ett kvitto på att styrets politik gör skillnad enligt Watmani (S).

- Vi är stolta över det jobb som lärare, pedagoger, fritidshemspersonal och elever åstadkommit. Med varje barns rätt till en kvalitativ utbildning behöver vi fortsatt ha en hög målsättning för barn och elevers lärande. Fler elever ska uppnå skolans kunskapsmål och likvärdigheten mellan Tyresös förskolor och skolor ska öka.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter