Måndagen den 27 maj 2019 - klockan 04:59

Ingen ny klubbstuga för Tyresö FF


2018-05-25

Nuvarande Klubbstuga
Nuvarande Klubbstuga

Robert Frinell
Robert Frinell

Den nya ishallen vid Tyresövallen skapar problem för Tyresö FF. Föreningens befintliga klubblokal måste rivas för att bygget av ishallen ska kunna genomföras.

Lokalen som Tyresö FF byggt upp och nyttjat i över 30 år måste nu ersättas. Planen är att alla verksamheter ska rymmas i den nya ishallen. Enligt kommunen har det skett i dialog med föreningarna och inga önskemål om egna klubbstugor ska ha kommit in. Något som inte stämmer enligt Robert Frinell, kanslichef Tyresö FF.

- Vi är ju inte alls glada över att förlora vår hemvist sedan 30 år tillbaka, säger han. Vi har hela tiden påtalat för kommunen att vi vill ha en egen klubblokal. Bland annat har vi framfört att vi vill ha mark för att bygga en egen lokal, fortsätter han. Vi har i snitt ett till två möten per dag i nuvarande lokal och det är klart att vi är oroliga för hur det ska fungera i ishallen.

Dålig dialog
Tyresö FF tycker att dialogen om ishallens lokaler har varit för dålig. De känner inte att de har haft utrymme att diskutera hur föreningen ska ha möjlighet att bedriva verksamhet. I vissa fall upplever Robert Frinell dock att kommunen lyssnat.
-När det gäller placeringen av serveringen har ju kommunen ändrat planerna. Det har handlat om att göra serveringen mer lättillgänglig för oss genom att ha den på markplanistället för på övre plan, berättar han.

Tyresö FF anser att det blir ganska stora ingrepp på deras verksamhet. De får känslan av att kommunen inte riktigt har koll på omfattningen av deras verksamhet. 
- Vi vill ju känna att Tyresövallen utvecklas. Att vi tillsammans med kommunen hela tiden kan ta steg framåt. Det känns inte som att det finns något fokus alls på vår verksamhet. 

Höjd hyra
Flytten in i hallen kan också betyda omfattande kostnadsökningar för Tyresö FF, för något som föreningen anser är en sämre lösning. 
-De indikatorer vi har fått är att hyran kan höjas med 1000% per kvadratmeter. För något som inte ens blir vårt, vi vill ju ha ett ställe att sätta upp lagfoton och pokaler, som känns som vårat. 

Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att tillgängligöra mark för att uppföra en egen klubbstuga. Något som dock har stoppats av den moderatledda alliansen. 
- Det är tråkigt att det blir så många stora försämringar för Tyresö FF, berättar Anita Mattson (S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande. De har behov av en egen klubbstuga och när föreningen först blir av med läktaren så är det klart det är tufft att även förlora klubblokalen. Vi behöver stötta föreningarna och ge dem möjligheter att utvecklas och växa. Vi befarar att Tyresö FF hålls tillbaka i sin utveckling och det är inte alls bra.

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter