Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 22:04

Krönika:
Tyresös unga ser nya chanser ihop med häst och hund


Elisabeth Sigerstad 2023-11-30

Specialpedagog Anette Onn, Nova Mäkelä, kurator Mia Pålsson, hästen ”Little Bridie, hunden Rut-Elisabet. Det är med hästen livet händer: säger Nova Mäkelä på Rotviksgård ihop mednhästen Little Bridie, specialpedagog Anette Onn och kurator Mia Pålsson ihop med hunden Rut-Elisabet.
Bild:Tyresö Nyheter

Specialpedagog Anette Onn, Nova Mäkelä, kurator Mia Pålsson, hästen ”Little Bridie, hunden Rut-Elisabet. Det är med hästen livet händer: säger Nova Mäkelä på Rotviksgård ihop mednhästen Little Bridie, specialpedagog Anette Onn och kurator Mia Pålsson ihop med hunden Rut-Elisabet.Ibland måste man komma ifrån skolan, då är det bästa at t man har en speciallärare som har en häst, det gick jättebra med henne hon va så underbar. Kände sig trygg med mig. Fick en jättefin galopp.
Bild:Tyresö Nyheter
Ibland måste man komma ifrån skolan, då är det bästa at t man har en speciallärare som har en häst, det gick jättebra med henne hon va så underbar. Kände sig trygg med mig. Fick en jättefin galopp.

Anette Onn och eleven Nova Mäkelä med hästen Bridie på gården i Rotvik
Bild:Tyresö Nyheter

Anette Onn och eleven Nova Mäkelä med hästen Bridie på gården i RotvikAtt lära ihop med hästar, att mötas ihop med hund, att vara någon nära utan orimliga krav på prestation och koppling till tidigare misslyckanden i skolan, ger nya vägar framåt och möjlighet för barn och unga i Tyresö. Tillsammans med häst eller hund, i aktiviteter som har anknytning till verkligheten utanför skolan, det som är viktigt på riktigt för någon, det som gör skillnad och berör. I det skapas trygghet och tilltro till den egna förmågan. Det som skadats tidigare i den ungas liv får möjlighet att läka och skapa ljusa framtidsutsikter.


En solig eftermiddag möter jag Anette Onn, specialpedagog och hästterapeut, på Tyresö
Gymnasium. Jag följer Anette och när vi går genom korridoren hinner hon stämma av och heja på elever längs vägen. Det råder en god stämning och genom enkel kommunikation i farten sker korta interaktioner mellan Anette och elever. Här finns tillit och relationer och utifrån redan klara överenskommelser som är grundade långt tidigare sker samspelet som är en förutsättning för att det ska fungera i det dagliga arbetet med eleverna. Det lyser om Anette och hennes engagemang är tydligt, här finns det inte en enda unge som ska få misslyckas! 

Det började i mötet med hästen för ungefär femton år sedan då några vänner till mig brottades med utmaningar ihop med sina barn. Det blev så att jag tog med deras barn till stallet för att träffa våra ponnyer som vi hade då. Ett lugn uppstod i mötet med hästen, barnen blev glada och trygga. Det var en bra upplevelse, både för hästen och barnet. Jag förstod då att det var något särskilt som uppstod i samspelet och kommunikationen mellan barnet och hästen. Barnet fick jobba med sysslor som behövdes utföras med hästen medan jag fanns nära till hands om det skulle vara något. De fick hjälpa till att ge mat och göra i ordning hö-påsar och allt annat som behövdes ordnas med, det blev enkelt och motiverande för det var verkliga uppgifter som fyllde en funktion på riktigt.    

När inget annat hjälper. Som specialpedagog började jag hjälpa barn med ADHD, autism och psykisk ohälsa då inget annat i skolan tycktes hjälpa. När de försökt allt i skolan och när eleverna mådde dåligt då föreslog jag att vi skulle träffa min häst. Det fungerade alltid, berättar Anette. Det blev viktigt för barnet att förstå hur hästen kommunicerar för att det skulle bli så bra som möjligt. Många tjejer som jag mött som hade någon typ av NPF-diagnos blev så annorlunda med hästen, det blev så tydligt att det blev en hälsofrämjande insats. Det var som om något hände då de kom ut i skogen…Solsken i blick och rosor på kind: säger Anette småskrattandes. Eleverna fick även ganska snabbt bättre fysisk styrka, bättre hållning och självkänsla när de fick lyckas med något.

Idag är Anette utbildad hästterapeut och jobbar både under arbetstid och på helger och eftermiddagar med hästen ”Little Bridie” för att stötta unga i sitt mående. Det är mycket tack vare Nils-Åke Andersson rektor på Tyresö Gymnasium som öppnad för Anette och kollegan, kurator Mia Pålsson med hunden Rut-Elisabet, förtroendet att jobba med hälsofrämjande insatser med häst och hund på Tyresö Gymnasium. Tidigare har både Anette och Mia jobbat på Nyboda skola som specialpedagog och kurator mot åk 4-9. Under den tiden har de båda mött många elever som levt utan social interaktion och med mycket negativa skolerfarenheter. Samtliga fall som Anette och hästen har varit inkopplade i har lett till ökat samspel mellan elever, ökat välmående och då i sin tur öppnat för möjlighet att eleven kunnat jobba med sina studier. Det finns mycket forskat på de goda effekterna som sker i våra kroppar när vi samverkar med djur. Oxytocinet ökar och stressen sänks, aktiviteten ger glädje som skapar dopamin som vi vet har medicinliknande effekter på flera komplexa sjukdomstillstånd. Nova Mäkelä, berättar att kroppsliga skakningar är som bortblåsta när hon sitter på hästryggen. Mia Pålsson berättar om hur hunden Rut-Elisabet blir en fin ingång till eleverna och att samvaron med hunden ger möjlighet för den unga att växa som människa och känna glädje och sammanhang i livet.

Elisabeth Sigerstad


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter