Onsdagen den 3 juni 2020 - klockan 08:05

Krafttag för ett tryggare Granängsringen


Tn på webben 2019-01-31

Anita Mattsson (S) Kommunstyrelsens ordförande
Anita Mattsson (S) Kommunstyrelsens ordförande

Trygghetsundersökningar vittnar om att boende i Granängsringen känner en stor otrygghet i sitt bostadsområde. Med anledning av detta initierar nu Tillsammans för Tyresö, bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, ett arbete för att kommunen tillsammans med andra aktörer ska förbättra tryggheten i området.

Tyresö kommun arbetar sedan tidigare med att förbättra tryggheten i Tyresö. Sedan 2018 finns ett medborgarlöfte mellan polisen och kommunen om en ökad polisiär närvaro på de platser som upplevs otrygga. 

Enligt Anita Mattsson (S) kommunstyrelsens ordförande, är detta arbete dock inte tillräckligt.

– Nu tar vi krafttag för att öka tryggheten på Granängsringen. Vi har insett att det arbete som finns på plats sedan tidigare inte räcker utan det behövs ett bredare grepp som identifierar åtgärder på lång och kort sikt. Vår målsättning är att öka tryggheten generellt i Granängsringen, och att boende i området ska kunna röra sig fritt i sin hemmiljö utan att vara rädda, säger Anita Mattsson.

Hon har gett kommundirektören i uppdrag att forma en exekutiv grupp bestående av företrädare från relevanta organ som fortlöpande jobbar med frågan. Det kan handla om kommunala förvaltningar, Tyresö Bostäder, polisen, lokala näringslivet, föreningslivet och andra delar av civilsamhället. 

- Just nu går utvecklingen åt fel håll. Sedan Ica-butiken stängde rör sig färre människor runt torget, vilket bidrar till ökad otrygghet. Nu måste vi göra vad vi kan för att snarast vända utvecklingen, säger Anita Mattsson.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter