Lördagen den 16 februari 2019 - klockan 16:06

Lägre kostnader för renovering av Björkbacken


2018-04-10

Moderata företrädare har trots kraftiga påtryckningar från oppositionen inte velat dela med sig av kalkylen av kostnaden för renoveringen. Nu visar det sig att kostnaden för renoveringen skulle bli ungefär 12 miljoner istället för 35 miljoner.


Anita Mattson (S), Socialdemokraternas kandidat till kommunstyrelsens ordförande blir upprörd när Tyresö Nyheter presenterar kalkylen. – Vi har länge velat ta del av den kalkyl som varit grunden för besluten att lägga ned Björkbacken, säger hon. Det är förstås ett demokratiproblem att beslutande politiker inte får ta del av underlagen. – Det här visar att vi har haft rätt hela tiden, menar Mattsson. Kostnaden för själva renoveringen är ju mycket billigare än Moderaterna har velat ge sken av.

Populärt äldreboende

Björkbacken är det äldreboende som flest av Tyresös äldre vill bo på och nedläggningen har skapat en stark opinion. Det kommunala pensionärsrådet och de fackliga organisationerna har vid flera tillfällen motsatt sig beslutet.

Demonstration

Den 27 september, samma dag som socialnämnden tog beslut om nedläggningen, så samlade de fackliga organisationerna Vision och Kommunal till en demonstration. Den omfattande demonstrationen visade att beslutet skapar starka känslor hos Tyresöborna. — När det finns en så kraftig opinion mot ett beslut då är det extra viktigt att alla också får rätt underlag, menar Mattsson. De här uppgifterna är avgörande för beslutet om Björkbackens nedläggning. – Vi socialdemokrater tror att det fortfarande är möjligt att rädda Björkbacken, förklarar Mattsson. Det är kommunens mest populära äldreboende och det vore det kloka beslutet, ekonomiskt men också för de äldre. – Självklart är det mer ekonomiskt hållbart att ta hand om de boenden vi har i kommunen, menar hon. Att bygga nya boenden så fort det finns ett renoveringsbehov är inte hållbart och det kommer att belasta skattebetalarna och de äldre i form av högre hyra.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter