Söndagen den 10 december 2023 - klockan 20:12

Lärstudio med behandling för elever i behov av särskilt stöd


Tn på webben 2022-11-16

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani (S)
Bild:Tyresö Nyheter
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani (S)

För tre år sedan tog Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet beslut om att öppna en ny form av lärstudio i Tyresö kommun. Formen heter lärstudio med behandling och ligger idag i tillfälliga lokaler vid Fornuddens skola. Lärstudion som öppnades på prov har nu utvärderats och kommer nu att permanentas. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani (S) besökte i veckan verksamheten.

- I vår lärstudio med behandling pågår ett enastående arbete där eleverna får ett helt annat sammanhang tack vare medarbetarnas gedigna arbete för att varje elev ska uppnå sin fulla potential, säger Klara Watmani (S).

Lärstudion tar emot barn, som av olika anledningar har begränsade möjligheter att nå sin fulla potential i den ordinarie grundskolan och arbetar efter samma läroplan som den ordinarie grundskolan, men tar större hänsyn till barns olika förmågor, inlärningstakt och intressen. Studion erbjuder också integrerad behandling och är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Verksamheten riktar sig idag till elever i låg- och mellanstadiet. I samband med att lärstudion nu permanentas kommer kommunen också att gå vidare med att utreda nya anpassade lokaler för skolan.

- Vi har sett ett ökat behov av skolplatser för barn i behov av särskilt stöd och jag är väldigt glad att vi kan erbjuda platser här i vår kommun istället för att eleverna ska behöva åka utanför kommunens gränser. Det gör att eleverna kan behålla sina vänner samtidigt som avståndet till familjen och hemmet blir kortare, avslutar Klara Watmani (S)


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter