Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 23:03

Låg polisnärvaro i Tyresö


Tn på webben 2023-02-20

Mathias Tegnér och Anita Mattsson
Bild:Tyresö Nyheter
Mathias Tegnér och Anita Mattsson

Polisen prioriterar inte Tyresö och närvaron är sämre än förr. Det menar kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) som tillsammans med Tyresös riksdagsledamot Mathias Tegnér (S) nu riktar kritik mot att Tyresö hamnar i skymundan i polisens arbete.

- Problemet är att Tyresö är en del av polisområde syd som är ett av de största polisområdena och täcker 10 kommuner. Tyresö slåss om samma resurser som till exempel Södertälje och Botkyrka. Därtill ingår vi i lokalpolisområde Nacka som har sin polisstation i Nacka strand. Effekten blir att vi å ena sidan prioriteras bort för mer akuta insatser, å andra sidan också ligger ganska långt bort från där polisen utgår, säger Mathias Tegnér (S), riksdagsledamot från Tyresö.

Anita Mattsson (S) som är kommunstyrelsens ordförande instämmer:

- Från kommunens håll kan vi göra mycket i det långsiktiga förebyggande arbetet med satsningar på skola, socialtjänst, arbetsmarknadsåtgärder och brottsförebyggande åtgärder som kameraövervakning, belysning, fältassistenter och väktare. Men vi behöver också öka polisens närvaro i kommunen om det ska bli någon skillnad.

De båda är eniga om att polisens nya sätt att arbeta lett till en sämre närvaro i kommunen. För några år sedan hade Tyresö sex eller sju kommunpoliser som fanns i Tyresö och arbetade relationsbyggande och som kommunen förde en dialog med. Idag förs samma dialog med en kommunpolis. Bilden är att det relationsbyggande arbetet är borta. Istället kommer polisen när det hänt något eller när polisen har en insats.

- Det absolut bästa skulle vara om Tyresö fick en egen polisstation och att den polisiära närvaron ökade. Polisen ska inte bara vara någon som kommer när det hänt något. Vi behöver poliser som kan områdena och känner oss som bor här, säger Mattsson (S).


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter