Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 23:11

Kommunrutan


Tn på webben 2023-11-29


Trygga, trivsamma Tyresö. Så vill vi att Tyresö ska vara.

De senaste årens ökande grov och organiserade brottslighet har säkert tärt på vår självbild och
vår förmåga att tro på omgivningen.

Men sett över tid har Tyresö faktiskt blivit en kommun där fler litar på varandra. I
Folkhälsomyndighetens undersökning från år 2018 märks en tydligt minskande andel i Tyresö
som säger att man saknar tillit till andra. I den senaste från år 2022 ökar andelen något igen
men det är fortfarande fler som litar på sina medmänniskor än under tidigare år.

Och det är bra. Tillit till sina medmänniskor är grunden för att bygga ett samhälle som håller
ihop och där vi hjälps åt. Det är uppenbart att vi behöver öka tryggheten och minska klyftorna
i samhället för att än fler ska kunna känna tillit – men det finns ändå något bra i grunden att de
flesta Tyresöbor litar på sina medmänniskor.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter