Fredagen den 7 maj 2021 - klockan 06:03

Nu är vaccineringen igång i Tyresö


2021-01-18

Boende på Villa Fornudden i Trollbäcken tillhörde de som fick de första vaccindoserna i Sverige.
Bild:Villa Fornuddens instagramkonto
Boende på Villa Fornudden i Trollbäcken tillhörde de som fick de första vaccindoserna i Sverige.

Mellan jul och nyår drog vaccineringen mot covid-19  igång i Tyresö. Det var boende på några av kommunens äldreboenden som blev vaccinerade. De tillhörde därmed dem som fick några av de första doserna som kom till Sverige. Inom några veckor kommer dessa personer att få sin andra dos vaccin som krävs för att uppnå ett fullgott skydd.

Just nu vaccineras alltså de som bor på äldreboende eller har hemtjänst. Det är Folkhälsomyndigheten som har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccination först. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Till att börja med vaccineras:

- De som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
- De som arbetar nära personer som bor på särskilda boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
- De som är vuxna och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination:

- De som är 70 år eller äldre.
- De som är vuxna och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans. 
- De som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka erbjudas vaccination. Sedan kommer resten av befolkningen som är 18 år eller äldre att erbjudas vaccination.

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

På webbplatsen www.1177.se finns information om hur vaccineringen går till och när det är dags för olika grupper att vaccineras. Det är också där man kommer att kunna boka in sig för vaccinering när det är dags.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter