Söndagen den 21 juli 2019 - klockan 04:30

Ny kommunal badplats i Fornudden


Tn på webben 2019-02-11


 
En ny kommunal badplats kommer anordnas i Fornuddsparken. Arbetet med badplatsen beräknas vara klart till sommaren 2019 och ska anläggas i området kring bryggan tillhörande Fornuddens villaförening.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta om att ta ansvaret för badet vid Fornuddsparken samt att kostnaderna för att bygga badet på 75 000 koronor tas inom befintlig budgetram för 2019.

Enligt ett utlåtande från ordföranden i nämnden, Thomas Sundblad (L) innebär den nya badplatsen en form av effektivisering eftersom skötseln av den kommer ligga inom befintlig budget och att mer verksamhet kommer till inom samma budgetram som tidigare.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter