Lördagen den 16 februari 2019 - klockan 16:14

Nya Fornuddskolan – tre utformningsförslag framtagna


2016-04-27
Trots ett massivt motstånd från medborgare, som vill behålla och utveckla Fornuddsparken, fortskrider arbetet med att skapa en ny stor skola i Fornuddsparken. Den borgerliga alliansen har låtit förvaltningen med hjälp av en arkitektfirma ta fram tre skisser på hur den nya skolan ska utformas.

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i mars fick nämndledamöterna information om och ta del av tre skisser, som visar hur byggnaden kan komma att se ut.


Socialdemokraterna yrkade med stöd av v och mp, på att alternativ för en lågstadieskola i Skälsätra och en utbyggnation av Fornuddens skola, på befintlig mark, som motsvarar aktuellt behov, skulle utredas innan beslut om nybyggnation i parken tas.

Anita Mattsson, oppositionsråd (S) är mycket kritisk till hanteringen av både Tyresöbornas skattemedel men även till den bristande respekten för medborgares åsikter.
- Att moderaterna väljer att gå vidare med förslag för en nybyggnation och innan granskning och detaljplan är antagen,, är oerhört nonchalant. Vi har inte sett några färdiga kostnadsberäkningar än, men förvaltningens uppskattade kalkyler visar att det blir 6 gånger dyrare att bygga en ny skola i parken än att bygga om nuvarande skola på befintlig plats.

Socialdemokraterna är också kritiska till, att förslaget helt saknar konsekvensanalyser och inte tar hänsyn till hur trafiksituationen ser ut idag. I de tre skisserna saknas helt lösningar för hur trafiken till och från skolan ska hanteras.

- Trafiken är hårt ansträngd i området kring skolan redan idag. Att inte hänsyn tagits till detta, innan ritningar är klara, är inte ansvarsfullt. Vi skulle rekommendera Fredrik Saweståhl (M) och Ann-Christin Svensson (M) att göra ett besök vid den befintliga Fornuddsskolan idag, så kommer man att förstå hur belastad Fornuddsvägen och närliggande gator kommer att bli, säger Jannice Rockstroh.

Beslut om skolans utformning kommer att tas på kommande kommunstyrelsemöte.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter