Lördagen den 15 augusti 2020 - klockan 03:07

Nya gruppbostäder  för personer med funktionsnedsättning byggs i Tyresö


2019-12-04

Susan Ronström, vice ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden framför den blivande gruppbostaden på Stjärnvägen.
Bild:Tyresö Nyheter
Susan Ronström, vice ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden framför den blivande gruppbostaden på Stjärnvägen.

Snart står gruppbostaden på Stjärnvägen klart.
Bild:Tyresö Nyheter
Snart står gruppbostaden på Stjärnvägen klart.

Bygget är igång på Strandvägen
Bild:Tyresö Nyheter
Bygget är igång på Strandvägen

Behovet av gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning är stort. Den tidigare majoriteten med moderaterna i ledningen fick vid ett par tillfällen betala vite på flera miljoner kronor till länsstyrelsen på grund av att man inte byggt ut antalet gruppbostäder i den takt behovet varit. Alltså ett icke prioriterat område för Tyresömoderaterna

Under kommande sommar kommer två nya boenden till stånd. Båda kommer att kunna erbjuda sex unga personer varsin egen lägenhet. Det boende som beräknas bli klart först ligger på Stjärnvägen, det andra finns på Strandvägen.

Susann Ronström (S) förste vice ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden menar att behovet av gruppbostäder kommer att vara stort, och att det är viktigt att kommunen under kommande år planerar för fler gruppbostäder. Susann påpekar vikten av att likväl som man bygger lägenheter och äldreboenden är det minst lika viktigt att de personer som har behov av en gruppbostad kan erbjudas detta i sin hemkommun. Oftast rör det sig om unga personer som ska lämna föräldrahemmet och bör ges möjlighet till ett eget och självständigt liv avslutar Susann Ronström. 

 

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter