Måndagen den 16 september 2019 - klockan 14:06

Nya p-regler är oklara


Tn på webben 2018-10-17


Den 25 september meddelade Tyresö Centrum på sin Facebook-sida att det från och med den 1 oktober blir ändrade regler för parkering. P-skivan skrotas och gratisparkeringen minskar från tre till två timmar per dygn, därefter är taxan 15 kr i timmen om man använder automaten. I appen Easypark är timtaxan dock 19.95 kr.

 


Det nya systemet gör det möjligt att stå längre än tre timmar. Nytt är också att P-skivan skrotas och istället byts ut till digitala system. Besökare registrerar parkeringen i appen Easypark, via sms, eller i automat. 

De första dagarna efter införandet av det nya systemet fungerade dock inte appen Easypark utan registrerade istället koden på centrumparkeringen som en parkering i Stavsnäs.

När Tyresö Nyheter på sin Facebooksida frågar vad som tycks om det nya systemet ramlar flera kommentarer in. Bland annat ifrågasätts varför den fria parkeringen minskar från 3 till tre timmar och röster höjs om att systemet är krångligt och svårt att förstå. Flera hävdar också att de ska börja handla på andra platser än i Tyresö centrum.

Mickey Lindberg, VD för Stora Coop Tyresö, årets butik i Tyresö 2017, hade velat ha en bättre dialog med centrumledningen.

-Det här är en åtgärd som påverkar våra kunder, människor som vi träffar dagligen. Nu åker de kanske till andra butiker, till och med andra kommuner. Vi har förståelse för att förändringar ibland måste ske, men då är det viktigt att de som påverkas är med på banan från början, så att vi kan ha en dialog. Vi fick reda på detta en vecka innan införandet. 

Även Anita Mattsson (S) kommunalråd, har reagerat och kontaktat Skandia Fastigheter som äger Tyresö Centrum.

- Jag är orolig för att de nya parkeringsreglerna krånglar till det för många. Jag vill att vårt centrum ska vara tillgängligt och attraktivt för Tyresöborna. Det ska vara liv och rörelse i ett centrum och det skulle vara tråkigt om stramare regler gör att människor därför väljer att åka till andra kommuner istället. Det ska vara enkelt för alla att handla i centrum eftersom det är pusselbit i Tyresöbornas vardag. 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter