Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 22:20

Nyhet: 

IVO drar in tillståndet för Lindalens Hemtjänst


Tn på webben 2023-12-20

Inspektionen för vård och omsorg har dragit in tillståndet för Lindalens Omsorg City AB att bedriva hemtjänst från och med den 7 december. Cirka hundra personer kommer att påverkas. Tyresö kommun har tagit fram en plan och menar att man kommer att kunna säkerställa att ingen person ska bli utan hjälp. Anledningen till att tillståndet dras in är omfattande ekonomiska oegentligheter, att de inte har anmält verklig huvudman och stora kvalitetsbrister. Tyresö kommun har tidigare uppmärksammat kvalitetsbristerna vilket lett till att avtalet med kommunen om boendestöd sades upp av Lindalen själva när kommunen krävde att bristerna skulle åtgärdas. Lindalen har överklagat beslutet.

Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter