Fredagen den 24 november 2017 - klockan 02:41

Anita Mattsson (S) är besviken på samarbetet med moderaterna. ”Ena veckan var vi överens om att läktaren skulle stå kvar här. Nästa vecka plockades den ner.” Läktaren såldes redan i våras utan att kommunstyrelsen informerats
Anita Mattsson (S) är besviken på samarbetet med moderaterna. ”Ena veckan var vi överens om att läktaren skulle stå kvar här. Nästa vecka plockades den ner.” Läktaren såldes redan i våras utan att kommunstyrelsen informerats

Läktaren såldes i smyg

”Läktaren på Tyresövallen ska finnas kvar när den nya ishallen byggs.” Det var en förutsättning för att nå en blocköverskridande överenskommelse kring den nya ishallen som partierna beslutade om i oktober. Men att Dick Bengtsson (m) ordförande i kultur- och fritidsnämnden, hade sålt läktaren redan i våras, lät han bli att berätta.
 

Läs mer


Nedläggningsbeslut upprör

Istället för att rusta upp lokalerna vill allianspartierna avveckla äldreboendet Björkbacken. Innan Socialnämndens senaste möte ordnades därför en manifestation av fackförbundet Kommunal, där medlemmar, boende, anhöriga och representanter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltog.

Läs mer


Breddat miljöfokus för Tyresöföretaget SPOTiLED genom regnskog i miniatyr

Genom ett samarbete mellan SPOTiLED och Levande Filter® skapas nya förutsättningar för en hälsosam arbetsmiljö hos Tyresöföretagen.
 

Sedan 2014 har Tyresöföretaget SPOTiLED haft sin butik i...

Läs mer


Tyresö sjunker i Lärarförbundets ranking ”Bästa Skolkommun”

Tyresö placerar sig på plats 194 av 290 kommuner och sjunker därmed från förra årets totala placering med 13 placeringar.

Läs mer


Telefonen går varm hos Tyresö Kvinnojour

Nytt fokus för Tyresö kvinnojour sedan årsskiftet – informationsspridning och utåtriktat arbete får följden att fler kvinnor hör av sig till jouren.

Läs mer
<span>Fernando Quiroga (TUFF) & Ahmad </span>

Vägen in kan vara TUFF

Som ny i Sverige kan det vara svårt att lära sig svenska. Det kan vara ännu svårare att lära sig samhällets kultur, koder och praktikaliteter. Därtill kommer avsaknaden av kontaktnät. TUFF:s nya integrationsprojekt täpper till några av de luckorna.

 

Läs mer


Kritik mot Björkbackens avveckling

Trots stora protester beslöt socialnämndens alliansmajoritet att Björkbackens vård- och omsorgsboende avvecklas i två etapper fram till år 2020.

Läs mer
<span>Kommunen är angelägen om att hitta möjligheter att ta hand om masshantering lokalt i kommunen. Den främsta anledningen är att minska transporterna och den tunga trafiken på vägarna och hålla nere koldioxidutsläppen. Nu är Storängen utpekad som den lämpligaste platsen.</span>

Tyresö växer. Nya vägar och bostäder byggs för fullt i de östra delarna och lär så göra flera år framöver. Omvandling från fritidshusbebyggelse till permanentbostäder ökar behoven av bra vägar, avloppssystem med mera.

Läs mer
Jannice Rockstroh (S) vill arbeta för en mer jämlik kunskapsskola och oroas över några placeringar i Lärarförbundets kommunranking såsom lärares sjukskrivningstal och lärartäthet i skolan.

Tyresö sjunker i Lärarförbundets ranking ”Bästa Skolkommun”

Tyresö placerar sig på plats 194 av 290 kommuner och sjunker därmed från förra årets totala placering med 13 placeringar.

Läs mer


Höstlov special

Det finns mycket att göra i Tyresö på höstlovet. Här kommer ett axplock av vad som finns nära dig under den kommande veckan.

Läs mer


Tyresö ridskola utvecklas

Till en kostnad av 42 miljoner kronor ska Tyresö ridskola moderniseras och byggas ut. Enligt plan ska arbetet utföras under de kommande åren och de nya delarna ska tas i bruk under 2019 och 2020 i olika etapper.

Läs mer


Statliga pengar till Tyresö

När Magdalena Andersson presenterade statsbudgeten lovade hon mer pengar till kommunerna. Regeringen satsar totalt 40 miljarder på välfärden, som bland annat går till en mer jämlik skola och resursförstärkningar till äldreomsorgen.

Läs mer
Krusboda är av visst intresse när det gäller kulturmiljö, men Byggnadsnämnden gjorde bedömningen att Krusboda inte är ”särskilt värdefullt” ur historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden.

Ingen K-märkning av Krusboda

Under senare tid har det uppkommit osäkerhet kring byggnadsnämndens hantering av bygglovsärenden i Krusboda. Om ett område är särskilt värdefullt av historiska, kulturhistoriska eller miljömässiga värden så kan inte attefallsreglerna tillämpas.

Läs mer
<span>&Auml;ngsgården erbjuder idag demensboende för 21 äldre och avvecklas under 2018</span><div><span> </span></div>

Ängsgården avvecklas

Trots merkostnaden på över 7 miljoner kronor per år läggs 21 platser för äldre dementa, på Ängsgården, ned under 2018.

Läs mer


De vill prata porr och sexuella övergrepp med eleverna i Tyresö

I år satsar Tyresö tjejjour på att komma ut till skolor för att prata om ämnen som porr, sexuella övergrepp, ångest, mens, hbtq-frågor och normer.

Läs mer


Framgång för Tyresöfotografer i SM

Mellan den 30:e september och 2:a oktober så var två Tyresöfotografer i Lund för att mäta sina foton mot Sveriges bästa fotografer när SM i porträttfotografi gick av stapeln. Hur det gick? Strålande!

Läs mer
På den så kallade C-planen ska den nya hallen ligga

Ny ishall i nytt läge

Tyresö ishall ska ersättas med en ny. I och med att nya bostäder byggs i Tyresö centrum ligger nuvarande ishall i vägen för den planerade ledningsdragningen för VA, fjärrvärme och sopsug. Efter lång tid av oenighet kring placeringen av den nya ishallen finns nu ett förslag som alla partier ställt sig bakom

Läs mer
Jonathan Rydberg skicklig mekaniker.

Jonathan från Tyresö tävlar i Yrkes-VM

Direkt från Abu-Dhabi: Just nu pågår Yrkes-VM (WorldSkills) i Abu Dhabi. Det kommer att bli en bokstavligt het medaljjakt för de 27 ungdomar från Yrkeslandslaget som representerar Sverige i 26 olika yrken.

Läs mer


Pernilla sprider ljus i läxmörkret

Efter sommarlov kommer ny termin och med den läxorna. Många ser framför sig månader av tjat och påminnelser. Hot och mutor.

Läs mer