Fredagen den 3 juli 2020 - klockan 15:06

44,1 miljoner till Tyresö kommuns välfärd


2019-04-10


I årets ekonomiska vårproposition delar regeringen ut 42,4 miljoner till Tyresö kommuns välfärd och 1,7 miljoner speciellt riktade till att förstärka kommunens äldreomsorg. Vårpropositionen är baserad på den gemensamma överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och är ett förslag på ändringar till den M/KD-budget som ligger sedan årsskiftet.


I höstas överlämnade en övergångsregering budgetpropositionen till riksdagen för första gången i historien. Men riksdagen valde att röste nej till denna budget och istället rösta igenom en budget som föreslagits av Moderaterna och Kristdemokraterna. Det är den budgeten som är utgångspunkten för vårändringsbudgeten.

 

Utöver satsningar på Tyresö kommuns välfärd delar regeringen ut 848 miljoner kronor till Stockholm läns landsting. Av dessa 848 miljoner ska 343,5 gå till folkhälsa och sjukvård. Till dessa välfärdstilllskott presenterar regeringen en rad olika förslag för fler jobb, satsningar för att möta klimatutmaningen samt för att hela Sverige ska växa. Totalt föreslår regeringen nya reformer för 4,5 miljarder kronor.

 

Tabell: Förslag till reformer och finansiering nationellt


Miljoner kronor

 

 

2019

Fler ska komma i arbete

 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

380

Förlängd nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda

120

Bibehållen nedsättning av moms på naturguidning

170

Rusta arbetssökande för att möta arbetsgivares behov

340

Krav på kollektivavtal i nystartsjobb tas bort

45

Exportsatsning

65

Välfärden ska stärkas

 

LSS - rätt till stöd för andning och sondmatning

150

Insatser för jämställdhet och mot hedersrelaterat våld och förtryck

140

Fler lärarassistenter

475

Medel till Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation

51

Bibehållen fri entré på museer

60

Stimulansbidrag kulturskolan

50

Hela landet ska växa

 

Åtgärder och stöd till jordbruket till följd av extremväder

350

Stärk bredbandsutbyggnaden i hela landet

100

Regionala flygplatser

57

Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland

 

Förstärkning Klimatklivet, inklusive biogas och hemladdning

750

Förstärkning Industriklivet

100

Underlätta tågresor till utlandet, bl.a. nattåg

50

Investeringsstöd för minusutsläpp, forskning, utveckling och test

100

Skydd av värdefull natur, ersättning till markägare av nyckelbiotoprika brukningsenheter

150

Skydd av värdefull natur

100

Åtgärder för värdefull natur, våtmarker

200

Rent hav

200

Solcellsstöd

300

Summa reformer

4 503

 

2019

Finansiering

 

Skatteförändringar

1 331

Varav

 

Ändrad bränslebeskattning av viss värmeproduktion

182

Nej till avskaffad flygskatt

785

Höjd kemikalieskatt

224

Avskaffad skattenedsättning för diesel i gruvindustriell verksamhet

140

Anvisade medel i riksdagens budget1 som återtas

725

Ändrade avräkningar

700

Långsammare utbyggnad av särskilda utbildningar m.m.

335

Anpassning av underutnyttjat statsbidrag för yrkesvux

397

Effektivisering av näringslivspolitiken

250

Avbruten prolongering

244

Övrigt

604

Summa finansiering

4 586

Summa reformer och finansiering

83

Oundvikligheter och nödvändiga tillskott i Vårändringsbudget 2019 (netto)

-1 481

Varav

 

Tillskott rättsliga biträden

-665

Nytt avtal läkemedelsförmåner

-630

Summa effekt offentliga finanser

-1 398

1 Beslutad budget för 2019 (bet. 2018/19:FiU1, rskr. 2018/19:62).

Källa: Egna beräkningar.

 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter