Lördagen den 30 maj 2020 - klockan 13:06

Åtgärdspaket för att stötta Tyresös företagare


2020-03-30


Tyresö Kommun har beslutat om flera konkreta åtgärder för att stötta det lokala näringslivet i Tyresö.


Beslutet fattades fredagen den 27 mars 2020 av kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson med bred politisk förankring.

Coronapandemin innebär att många företag har minskade inkomster och hamnat i ett ansträngt läge. Det lokala näringslivet är viktigt och därför stöttar Tyresö kommun med dessa åtgärder för att bland annat stärka företagens likviditet:

 • Inga avgifter för uteserveringar och torghandel
  Under sex månader framåt kommer kommunen inte att ta ut någon avgift för uteserveringar eller torghandel på kommunens mark. (Polisens avgift är dock kvar.)
 • Förlängt anstånd med fakturor
  För att hjälpa företag att klara likviditeten, ska företag som begär anstånd med fakturor, kunna ges sex månader anstånd utan ränta (gäller alla kommunala fakturor för renhållning, vatten och avlopp, lokalhyra, bygglov, anmälan och tillsyn)
 • Snabbare betalning till leverantör från kommunen
  Om behovet finns kan en leverantör önska att betalningstiden kortas ner från nuvarande 30 till 20 dagar upp till belopp om 1 000 000 kronor.
 • Förlängd tidsfrist för tillstånd och kontroll
  Företag kan få förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden, utom i akuta eller särskilt allvarliga ärenden.
 • Uppskjutna tillsynsbesök
  Tillsynsbesök innebär extra nedlagd tid och avgifter för företag. Kommunens verksamheter skjuter därför på tillsynsbesök som inte är akuta eller av särskilt allvarlig karaktär. Kommunen prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Konferenser och möten som kommunen har bokat för att ha i företags lokaler i kommunen avbokas inte utan skjuts framåt.

Förutom detta stödpaket finns även:

 • Företag i utsatta branscher som hyr lokaler av kommunens bostadsbolag, Tyresö Bostäder, får 50 procent rabatt på hyran i tre månader.
 • NyföretagarCentrum, ett samarbete mellan Tyresö, Nacka och Värmdö, har startat en kostnadsfri jourhjälp till småföretagare.


Stödåtgärderna gäller från och med den 27 mars 2020 och baseras på önskemål från Tyresös företagare, bland annat 75 redan inkomna svar på enkät, och vad Sveriges kommuner och Regioner anger om kommuners möjlighet att stödja företag.

Dessa åtgärder är en start. Fler stödåtgärder kan behövas. Kommunstyrelsen kommer därför att fortsätta arbetet med att hitta eventuella ytterligare åtgärder.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, uttalar sig om beslutet:

-Vi vet att många företag har det svårt just nu. Dessa åtgärder svarar väl mot vad näringslivet i Tyresö behöver just nu då vi har tagit in många synpunkter. Detta beslut innebär att vi har bra förutsättningar för att långsiktigt och hållbart kunna hjälpa våra viktiga företag i kommunen. Vi kommer nu fortsatt följa hur situationen utvecklar sig och föra en aktiv dialog med hela näringslivet i kommunen och beroende på hur situationen utvecklar sig kan det komma fler åtgärder framöver.

 


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter