Lördagen den 15 augusti 2020 - klockan 04:30

Arbetskläder till fritidshemspersonalen


2019-11-28

Bild:TN

Hösten 2020 ges personal inom fritidshem arbetskläder för utomhusbruk. Detta är en riktad satsning som styret, Tillsammans för Tyresö gör i budgeten för 2020. Under 2016 fick all personal inom förskolan arbetskläder för utevistelse, nu får även fritidshemspersonal ta del av en liknande satsning. 


-Det här är en viktig arbetsmiljöfråga. Våra anställda förväntas vara utomhus och de ska inte behöva slita på sina egna kläder eller avstå att vara ute med barnen, för att de saknar lämpliga kläder. Detta är ett led i att Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, säger Jannice Rockstroh, (S) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

-Fritidshemmen är en oerhört viktig del av skoldagen. På våra verksamhetsbesök har vi uppfattat att en satsning på arbetskläder skulle vara uppskattad hos personalen och därför vill vi lyfta just den här personalgruppen, säger Åsa de Mander, (L) vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

-Att ge fritidshemspersonalen kläder är också en viktig jämställdhetsfråga. I traditionellt manliga arbeten, som tex parkarbetare eller fastighetsskötare får de anställda kläder avsedda för utomhusbruk av sin arbetsgivare. Nu tar Tyresö kommun ett kliv i rätt riktning för jämställdheten, säger Anja Eklund, (MP) gruppledare i Barn- och utbildningsnämnden.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter