Fredagen den 7 maj 2021 - klockan 06:46

Beredskap och vården för äldre i fokus för Region Stockholm


Tn på webben 2020-12-29

Talla Alkurdi (S), regionoppositionsråd
Bild:Socialdemokraterna
Talla Alkurdi (S), regionoppositionsråd

För en tid sedan presenterade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, en granskning av regionernas läkarvård på äldreboenden under pandemin.


Granskningen visade att covidsjuka på äldreboenden i Region Stockholm inte hade fått individuella bedömningar, att läkarbedömningar ofta gjorts över telefon, och att journalföringen har varit bristande. IVO riktade också kritik mot att vård i livets slutskede satts in utan tillräckligt noggranna bedömningar. Tyresö Nyheter har frågat oppositionsrådet Talla Alkurdi från Socialdemokraterna om hur hon ser på det som framkommit i granskningen.

Har alla förutsättningar
– Vår region har alla förutsättningar att bedriva landets främsta vård för äldre. Trots det pekas brister ut på samtliga punkter i IVOs granskning av regionens läkarvård på särskilda boenden. Det är mycket allvarligt och Moderaterna kan inte ducka för sitt ansvar, säger Talla Alkurdi, oppositionsråd. Sedan 2008 bedrivs läkarvården på särskilda boenden som ett vårdvalsområde. Region Stockholm är unik med denna privata hantering av vården för äldre.
– Moderaterna har under lång tid prioriterat privatiseringar framför en sammanhållen vård för äldre. När läkarvården på särskilda boenden styckas loss från den övriga vården och görs till en vårdmarknad blir patienter, anhöriga och vårdpersonalen lidande, säger Talla Alkurdi.

Förbereder vaccinering
I Region Stockholm pågår samtidigt arbetet med att förbereda inför den kommande vaccineringen mot covid-19. Regeringen meddelade nyligen att 300 miljoner avsätts till regionernas pågående förberedelser inför massvaccinering. Därmed får regionerna resurser till att förbereda detta.
– I tider av kris krävs ett starkt samhälle. Tyvärr kan vi se att beredskapen under lång tid har försämrats till följd av Moderaternas utförsäljningar av vår gemensamma välfärd, säger Talla Alkurdi.

IVOs anmärkningar om Region Stockholm
-Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
-Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
-Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk under covid-19-pandemin för äldre som bor på särskilt boende.
-Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 på grund av brister i primärvårdens patientjournaler.
Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter