Söndagen den 17 januari 2021 - klockan 06:31

Beslut har fattats att sänka hastigheten till 50 km/tim på Gudöbroleden genom Tyresö.


Tn på webben 2020-11-23

Trafiksituation som är på väg att förändras
Bild:Tyresö Nyheter
Trafiksituation som är på väg att förändras

Frågan har länge funnits på dagordningen och beslutet kommer efter en utredning som kommunen genomfört. Framför allt kommer fastigheterna närmast genomfartsleden att få minskade bullerstörningar. Beräkningar visar att bullernivåerna kommer att minska med 4 dBA.

– En hastighetssänkning på den här sträckan för med sig många fördelar, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S). Kollektivtrafiken kommer naturligtvis att ha företräde, vi får en högre trafiksäkerhet, minskade bullernivåer och utsläpp. Det kan även innebära att trafiktätheten minskar om fler använder sig av trafikmotet Vega istället för Gudöbroleden. Genom åtgärden ökar restiden med bara 30 sekunder från Skrubba till Gudö.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter