Måndagen den 26 februari 2024 - klockan 22:49

Betygen går upp i Tyresös skolor


Tn på webben 2023-02-22

Klara Watmani (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Bild:Tyresö Nyheter
Klara Watmani (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Andelen elever i årkurs nio som når kunskapskraven i alla ämnen ökar. Meritvärdet är nu det högsta på sex år. Barn och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani tilldelar lärare och elever en stor eloge. Samtidigt fortsätter det politiska styret att ha skolfrågorna högt på dagordningen.  

Tyresös skolor började under vårterminen 2022 återgå till normal verksamhet efter flera år av pandemi. När skolresultaten sammanställdes under hösten var det glädjande siffror som presenterades. Det genomsnittliga meritvärdet i årkurs nio ökar, likaså antalet elever i samma årskurs som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Detta går i kontrast mot resten av riket som ser en generell minskning.

- Den positiva trenden ska våra skickliga lärare och elever ska ha en stor eloge för säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani (S). Från styrets sida fortsätter vi arbetet för att ge våra skolor goda förutsättningar, för att ge Tyresös elever en utbildning som håller hög kvalitet och bygga framtidens skola för alla våra barn och unga.

Meritvärdet i Tyresös skolor visar på en fortsatt hög nivå, meritvärdet visar på 243,5 poäng vilket är bland de bästa under en sexårsperiod. Andelen elever i årkurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ligger nu på 81,7.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter