Torsdagen den 13 december 2018 - klockan 04:30

Budgetramar revideras

 


2017-12-18


Som Tyresö Nyheter tidigare rapporterat skenar underskottet inom socialnämndens område. Totalt prognostiseras för socialförvaltningen ett minus på runt 50 miljoner kronor för 2017. Och det är IFO (individ- och familjeomsorgen), som står för merparten av underskottet.

Orsaken till detta anges vara en kraftig ökning av externa placeringar för barn och unga i hem för vård och boende (HVB).  Ett stort antal orosanmälningar kommer in till IFO-avdelningen för denna grupp.  Att placeringarna ökar nu bedömer man har att göra med de tidigare problemen med att socialsekreterare slutade och att man tvingade hyra in ett stort antal konsulter. Personalsituationen har dock på senare tid stabiliserats och man arbetar mycket med att försöka hitta lösningar på hemmaplan, vilket ska innebära lägre kostnader på sikt.

Socialförvaltningen larmar ändå för att budgetramen för 2018 är för liten, och att det krävs fler resurser för verksamheten. Den borgerliga alliansen föreslår därför att ytterligare 8 miljoner kronor tillförs för 2018, vilket erfordrar en revidering av den alldeles nyligen tagna budgeten .

Denna förändring innebär, att andra verksamheter får neddragna budgetmedel; bland annat minskar budgeten för äldreomsorgen med 4,6 miljoner kronor och förskoleverksamheten med 1 miljon kronor

Socialdemokraterna hade redan i i sitt budgetförslag 8 miljoner kronor mer än den borgerliga alliansen till IFO och oppositionsrådet Anita Mattsson påpekar:

- Vi ställer oss naturligtvis bakom tillskottet, men vi har synpunkter på hur det finansieras.  Vi efterlyste en analys av effekterna och konsekvenserna för de verksamheter som nu får minskade resurser.  Det är anmärkningsvärt, som också förvaltningen påpekar att Tyresö har lika höga kostnader som andra kommuner med betydligt fler invånare än Tyresö. Detta borde föranleda en rejäl analys av varför.


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter