Söndagen den 5 december 2021 - klockan 04:08

Fårdala skola ska bli F-6 skola igen


Tn på webben 2020-12-10

Jannice Rockstroh, Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Jannice Rockstroh, Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Igår, den 9 december tog Barn- och utbildningsnämnden beslut om att flytta tillbaka årskurs sex från Nyboda skola till Fårdala skola.


Den sjätte årskursen har varit flyttad från Fårdala skola till Nyboda skola under läsåret 2019/2020 samt 2020/2021 på grund brist på lokalutrymme för att organisera två paralleller för årskurs F-år 6 på Fårdala skola.

Den politiska ledningen är tydliga med att Fårdala framgent ska vara en F-6 skola och att dess verksamhet inte ska vara utspridd utan samlad i Fårdala skola. För att möjliggöra detta kommer en paviljong att sättas upp och samtidigt utreds möjligheten att paviljongen även ska inrymma en tal- och språkklass. 

Jannice Rockstroh, Barn- och utbildningsnämndens ordförande, om beslutet.
-Beslutet om att flytta tillbaka årskurs 6 till Fårdala innebär många organisatoriska vinster. Vi behöver skapa stabila skolenheter med de bästa förutsättningarna för hög måluppfyllelse. Mycket pekar också på att attraktiviteten i Fårdala skola ökar både för elever och medarbetare om skolan är en sammanhållen F-6 skola. Elver och vårdnadshavare ska vid tidpunkten för skolval tydligt veta hur förutsättningen för skolgången ser ut. 

Planen är att återgången sker när paviljongerna är på plats, vilket planeras till hösten 2021


Skriv utMest lästa

Nytt nummer av Tyresö nyheter